LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Katalog prací návrh změn
From:Richter Vít <[log in to unmask]>
Reply-To:Richter Vít <[log in to unmask]>
Date:Fri, 12 Aug 2016 08:42:22 +0000
Content-Type:text/plain

Kolegyně a kolegové,

SKIP ve spolupráci s Unií zaměstnavatelských svazů připravuje návrh změn Katalogu prací pro povolání KNIHOVNÍK.

Naším hlavním cílem je propojit katalog prací s Národní soustavou kvalifikací (NSK), respektive aktualizovat příklady prací v jednotlivých třídách v souladu s NSK. Návrh musí být koncipován tak, aby nový katalog prací nebyl podnětem pro  zvyšování zatřídění pracovníků v knihovnách - z tohoto hlediska by měl být neutrální. Katalog prací musí také i v budoucnu v podstatné míře respektovat regionální princip, tj. úroveň lokální, regionální, celostátní a mezinárodní.

Jak už to bývá, jde především o čas. Základní návrh za knihovny by měl být hotov do konce srpna, v průběhu září by měl být projednán s MK ČR a na konci září předložen prostřednictvím MK ČR na MPSV.

Pokud máte nějaké konkrétní návrhy na úpravu katalogu prací pro povolání KNIHOVNÍK nebo pokud máte problém se zařazením určitých pracovníků do stávajícího katalogu, prosím, pošlete mi své návrhy, pokud možno OBRATEM, abychom je mohli posoudit. Současný popis profese Knihovník je ke stažení na 
http://ipk.nkp.cz/akce/knihovnicke-profese-v-narodni-soustave-povolani-a-kvalifikaci/Nvrha_tabulka.docx

Zdraví

Vit Richter, SKIP, Narodni knihovna CR, Klementinum 190, 110 00 Praha 1, Tel: +420/221 663 338, Fax: +420/221 663 175, mobil: +420/603 223 627, email: [log in to unmask], www.nkp.cz, http://ipk.nkp.cz/, http://www.skipcr.cz/

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager