LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Projektová výzva Česko-německého fondu budoucnosti u příležitosti „Česko-německého kulturního jara 2017“
From: Giebisch Roman <[log in to unmask]>
Reply-To:Giebisch Roman <[log in to unmask]>
Date:Wed, 10 Aug 2016 07:16:44 +0000
Content-Type:text/plain

Vážené kolegyně a kolegové,

jako svůj příspěvek k oslavě tohoto výročí vypisuje Česko-německý fond budoucnosti mimořádnou tematickou projektovou výzvu. Činí tak rovněž u příležitosti „Česko-německého kulturního jara 2017“, jehož priority (kulturní a umělecké projekty s důrazem na inovativnost, rozmanitost a mládež) vítá. Tuto výzvu vyhlašuje fond nad rámec své projektové podpory ve snaze dát impuls k dalšímu rozšíření bohatství kulturní výměny a ke vzniku nových, mimořádně přínosných česko-německých počinů v oblasti kultury. Výzva zahrnuje dva programy, jejichž společným jmenovatelem je to, co bylo projektům realizovaným díky podpoře fondu vždy nejvlastnější: rozmanitost témat i forem spolupráce, která vyplývá z potřeb a zájmů občanské společnosti.

Maximální výše podpory: až 70 % celkových nákladů projektu

Termín pro podání žádosti: do 30. září 2016

Termín vyhlášení výsledků: do 31. prosince 2016

Více na - http://www.fondbudoucnosti.cz/cesko-nemecke-kulturni-jaro/projektova-vyzva-cesko-nemeckeho-fondu-budoucnosti-u-prilezitosti-cesko-nemeckeho-kulturniho-jara-2017

Krásné léto

Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.
Knihovnický institut 
Národní knihovna České republiky 
Klementinum 190, Praha 1
[log in to unmask] | www.nkp.cz
Tel: +420 221 663 333
GSM: +420 739 614 027
Budova: B2 Klementinum, Místnost: 2.005

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager