LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: MARK 2016 - vyhlášení do 30.7.2016
From: Giebisch Roman <[log in to unmask]>
Reply-To:Giebisch Roman <[log in to unmask]>
Date:Thu, 21 Jul 2016 11:28:44 +0000
Content-Type:text/plain

MARK 2016
oceňte mimořádné tvůrčí aktivity mladých pracovníků/ic knihoven a studentů/ek našeho oboru!

SKIP vyhlašuje sedmý ročník soutěže MARK 2016 pro pracovníky/ice oboru knihovnictví a studenty oboru knihovnictví ve věku do 35 let. Ocenění se uděluje fyzické osobě za mimořádný knihovnicko-informační projekt, počin, publikaci, stavbu či jiné dílo nebo mimořádný přínos oboru v období od 1.9. 2015 do 30.7.2016. Nominovat na cenu může fyzická i právnická osoba, a to nejpozději do 30.7.2016 v tištěné i elektronické podobě (CD, internet...) na níže uvedenou adresu: 

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR Soutěž MARK 2016 Mariánské náměstí 190
110 00 Praha 1
E-mail: [log in to unmask]

Základní pravidla a podmínky soutěže:
1.
Vyhlašovatelem soutěže je SKIP

2.
Ocenění se uděluje fyzické osobě za mimořádný knihovnicko-informační projekt, počin, publikaci, stavbu či jiné dílo nebo mimořádný přínos oboru v období od 1.9. 2015 do 30.7.2016.

3.
Fyzická osoba navržená na ocenění musí:
a) mít trvalý pobyt na území České republiky;
b) dosáhnout věku maximálně 35 let ke dni 31. 12. 2016.

4.
Nominovat na cenu může fyzická i právnická osoba, a to nejpozději do 30.7.2016 v tištěné i elektronické podobě (CD, internet...) na níže uvedenou adresu: 

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR Soutěž MARK 2016 Klementinum 190
110 00 Praha 1

E-mail: [log in to unmask]

Na později došlé nominace nebude brán zřetel.

5.
Nominace musí být vyplněna na předepsaném formuláři, který tvoří přílohu č. 1 těchto podmínek. Materiály zaslané spolu s přihláškou se nevracejí. Návrhy včetně všech požadovaných součástí musí být podány v uzavřené obálce nadepsané textem "Neotvírat - Cena MARK 2016" v jednom tištěném vyhotovení + elektronicky (CD-ROM, e-mail). Návrhy, které nebudou obsahovat uvedené náležitosti, budou vyřazeny a nebudou postoupeny odborné porotě!

6.
O udělení ocenění pro 1 vítěze rozhodne na základě veřejných nominací odborná porota jmenovaná SKIP. Proti rozhodnutí poroty není možné se odvolat.

7.
Ocenění bude předáno na Knihovnickém happeningu 30. září 2016 ve Vsetíně. Vítěz získá bezplatný poukaz na zájezd SKIP do holandských knihoven, který se uskuteční v říjnu 2016 a další ceny od vybraných sponzorů.

8.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit soutěž nebo nevyhlásit vítěze, pokud porota rozhodne, že předložené návrhy neodpovídají svou kvalitou významu ceny nebo pokud bude předložen pouze jediný návrh.

Vit Richter, SKIP CR, Klementinum 190, 110 00 Praha 1, Tel: +420/221 663 338, Fax: +420/221 663 175, mobil: +420/603 223 627, email: [log in to unmask], www.nkp.cz, http://knihovnam.nkp.cz/, http://www.skipcr.cz/

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager