LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: kurzy profesnich kvalifikaci knihovnika
From: dilhofova <[log in to unmask]>
Reply-To:dilhofova <[log in to unmask]>
Date:Thu, 30 Jun 2016 14:44:02 +0200
Content-Type:text/plain

Dobrý den,

na základě akreditace MŠMT MZK v Brně nově otevírá kurzy profesních 
kvalifikací knihovníka, a to:
     Knihovník akvizitér,
     Knihovník katalogizátor,
     Knihovník pracovník správy fondů,
     Knihovník v přímých službách,
     Referenční knihovník
Po absolvování kurzů obdrží posluchači potvrzení o účasti.
Zároveň se mohou přihlásit ke zkouškám, které lze v MZK na základě 
autorizace MK ČR vykonat.
Podrobnější informace a přihlášky najdete zde:
https://www.mzk.cz/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/zkousky-knihovnicke-kurzy-dle-narodni-soustavy-kvalifikaci

Současně nabízíme poslední volná místa v e-learningových kurzech:
Knihovnický kurz
Služby knihoven
a Digitalizace v knihovnách
https://www.mzk.cz/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku

S přáním pěkných letních dní,
Adéla Dilhofová

-- 
Mgr. Adéla Dilhofová

Moravská zemská knihovna v Brně
Oddělení vzdělávání a krajské metodiky
Kounicova 65a, 601 87 Brno
tel.: 541 646 126
e-mail: [log in to unmask]

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager