LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Mezinárodní konference o kulturních službách pro seniory
From:Richter Vít <[log in to unmask]>
Reply-To:Richter Vít <[log in to unmask]>
Date:Fri, 10 Jun 2016 09:43:21 +0000
Content-Type:text/plain

P O Z V Á N K A

Mezinárodní konference Active ageing jako výzva pro kulturu v ČR 

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS) si vás dovoluje pozvat na mezinárodní konferenci Active ageing jako výzva pro kulturu v ČR (Role kultury a umění v procesu aktivního stárnutí), která se uskuteční pod záštitou ministra kultury pana Daniela Hermana.

Datum konání: 29.-30. září 2016

Místo: Kongresové centrum Vavruška, Karlovo náměstí 317/5, Praha 2

Cílem konference je představit problematiku aktivního stárnutí v oblasti kultury z několika zorných úhlů a zdůraznit roli kultury a umění jako významného faktoru v procesu aktivního stárnutí. V rámci tématu konference budou představeny příklady dobré praxe z oblasti veřejných kulturních služeb. Naším záměrem je rovněž přinést aktuální metodické inspirace a umožnit výměnu odborných poznatků z oblasti kultury a umění.
Konference představí celé spektrum projektů, iniciativ a přístupů a to jak z České republiky, tak inspirace ze zahraničí - Německo, Nizozemsko, Rakousko, Slovensko. Tlumočení je zajištěno.
Je určena nejen pro pracovníky kulturních zařízení (muzea, galerie, knihovny atd.) a zástupce veřejné správy, ale také pro členy spolků působící v oblasti kultury. 

Konferenční poplatek pro účastníky činí 600,- Kč.
Více informací a registrace na: http://www.nipos-mk.cz/?p=29061

PhDr. Jindřiška Gregoriniová
vedoucí Útvaru koncepcí a metodiky (KaM)
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu 
Fügnerovo náměstí 1866/5, P.O.BOX 12
120 21 Praha 2
tel.: +420 221 507 949
e-mail: [log in to unmask]
http://www.nipos-mk.cz

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager