LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: PRŮZKUM PROSTOROVÉHO VYBAVENÍ do 29.5.2016
From:Richter Vít <[log in to unmask]>
Reply-To:Richter Vít <[log in to unmask]>
Date:Fri, 27 May 2016 09:25:59 +0000
Content-Type:text/plain

JEŠTĚ DO NEDĚLE, TJ. DO 29.5.2016, MOHOU OBECNÍ, MĚSTSKÉ A KRAJSKÉ KNIHOVNY VYPLNIT DOTAZNÍK O PROSTOROVÉM A TECHNICKÉM VYBAVENÍ.

Obracíme se na obecní, městské a krajské knihovny s prosbou o vyplnění dotazníku o prostorovém a technickém vybavení knihoven. Průzkum provádí Národní knihovna ČR ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou a NIPOS. Výsledky budou poskytnuty Ministerstvu kultury ČR, krajům a budou k dispozici všem provozovatelům knihoven. Mohou sloužit jako podklad pro návrh na dotační programy na podporu výstavby a vybavování knihoven pro Ministerstvo kultury ČR, kraje i obce.
Podrobnosti o průzkumu: http://ipk.nkp.cz/statistika-pruzkumy-dokumenty/pruzkumy/pruzkum-prostor-knihovny

DOTAZNÍK VYPLŇTE NEJPOZDĚJI DO 29.5.2016

Jak dotazník vyplnit?

Doporučujeme si nejdříve předlohu dotazníku vytisknout, viz příloha nebo stáhnout z http://ipk.nkp.cz/docs/DotaznikVystavbaVZOR.pdf. Potom si dotazník v klidu přečtěte, zamyslete se nad ním a ručně ho vyplňte. Snažte se co nejobjektivněji posoudit současný stav knihovny a její budoucí vývoj. Doporučujeme, aby byl dotazník vyplňován ve spolupráci s provozovatelem knihovny. Pokud je v některých otázkách požadován údaj o roku provedení akce a nemáte k dispozici přesné podklady, uveďte rok orientačně či odhadem. Pokud navržené odpovědi nevystihují přesně vaší situaci, zatrhněte hledisko, které je problematice nejblíže, a uveďte zpřesnění do komentáře. Pokud má knihovna pobočky, může vyplnit údaje do formuláře jak pro hlavní knihovnu, tak i další formuláře pro každou jednotlivou pobočku). Knihovny, které sídlí ve více prostorách (např. dětské oddělení, hudební oddělení apod.) mohou vyplnit pro každou prostoru zvláštní dotazník.

Potom můžete přikročit k vyplnění webového dotazníku, který je na:

https://www.benchmarkingknihoven.cz/dotaznik/

Každá knihovna si otevře vlastní dotazník pomocí přístupového hesla (evidenční číslo knihovny). Pokud nastanou problémy s registrací a vstupem do dotazníku, může se jednat o několik příčin, například při vyplňování statistiky jste evidenční číslo zadali s mezerou, zkuste tedy zadat číslo s mezerou. Číslo se má také uvádět bez lomítka a roku evidence, např. číslo 1258/2001 se zadává jako "1258", ale ne jako "1 258" nebo "12582001".

Knihovna, která spravují pobočky, vyplní zvláštní dotazník pro hlavní objekt knihovny a další dotazníky pro jednotlivé pobočky. Dotazníky pro jednotlivé pobočky jsou také předvyplněny daty z NIPOS (adresy). Knihovna, která sídlí ve více adresách (např. dětské oddělení, hudební oddělení apod.), ale nejedná se o pobočky, může pro každý objekt vyplnit zvláštní dotazník. Tento způsob doporučujeme použít v případě, kdy každá prostora má podstatně odlišné parametry. Pokud tomu tak není, stačí vyplnit jeden dotazník za knihovnu jako celek.

Po otevření dotazníku si ověřte, zda máte k dispozici údaje o své knihovně. Pokud zjistíte nějaké chyby, můžete je opravit. Velmi důležitý je údaje o ploše knihovny pro uživatele, ten by měl odpovídat skutečnosti. Potom už můžete přejít na jednotlivé otázky.

Pokud máte dotazník zcela vyplněný, zatrhněte Dotazník je vyplněný, pokládám jej za hotový a uložte data. Pokud máte dotazník vyplněný pouze z části a potřebujete se k dotazníku ještě vrátit nebo ho doplnit, potom ho uložte a prohlížeč zavřete. Po opětovném přihlášení naleznete dotazník uložený v tom stavu, v jakém jste jej naposledy opustili (a uložili!). Dotazník znovu otevřete na nové stránce po vložení evidenčního čísla knihovny. Po uložení si můžete dotazník také vytisknout, ale před tiskem musíte upravit tisk na "šířku", jinak se vám celý obsah nevytiskne.

VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU UKONČETE NEJPOZDĚJI DO 29. KVĚTNA 2016.

Pokud máte nějaké problémy s vyplňováním dotazníku, napište nám: [log in to unmask] [log in to unmask]

Děkujeme za spolupráci, věříme, že získané údaje knihovnám pomohou.

Vit Richter, Narodni knihovna CR, Klementinum 190, 110 00 Praha 1, Tel: +420/221 663 338, Fax: +420/221 663 175, mobil: +420/603 223 627, email: [log in to unmask], www.nkp.cz, http://ipk.nkp.cz/, http://www.skipcr.cz/

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager