LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Elektronické publikování a digitalizace odborné a vědecké literatury
From:Richter Vít <[log in to unmask]>
Reply-To:Richter Vít <[log in to unmask]>
Date:Tue, 17 May 2016 12:22:48 +0000
Content-Type:text/plain

SEMINÁŘ AUTORSKÉ PRÁVO V PRAXI III. 
 
Elektronické publikování a digitalizace odborné a vědecké literatury 

Zveme Vás na seminář Autorské právo v praxi III. http://www.odbornecasopisy.cz/seminare-konference/autorske-pravo-v-praxi-iii--73 , který se bude konat dne 8.6.2016 v přednáškovém sále ÚTIA AV ČR na Praze 8 (asi 5 minut od metra Ládví).  

Cílem semináře Autorské právo v praxi III je poskytnutí informací a umožnění diskuze k problematice současných forem publikování vědecké a odborné literatury a způsobů její distribuce (prodeje, online distribuce, půjčování apod.). 

Obsah semináře je inspirován avizovaným záměrem Evropské komise, zveřejněným ve Sdělení z prosince 2015. Obsahem záměru je směřování k modernějšímu a evropštějšímu rámci v oblasti autorského práva. Evropská komise se v rámci další unijní harmonizace autorského práva hodlá zabývat mj. otázkami, jak podpořit dálkový přístup v uzavřených elektronických sítích k dílům uchovávaným ve vědeckých a akademických knihovnách a jiných příslušných institucích pro účely výzkumu a soukromého studia a jak usnadnit digitalizaci děl na trhu nedostupných a jejich zpřístupnění, a to v celé EU. 
Seminář se ale dotkne i techničtějších problémů, které vydávání v elektronické podobě a zejména digitální zpřístupňování publikací dříve vydaných klasicky tiskem provázejí. Samostatné bloky tak přiblíží průběh konkrétních projektů digitalizace starších titulů, a jejich zpřístupňování s ohledem na autorskoprávní aspekty a využití nástrojů kolektivní správy autorských práv. 

Seminář je určen zejména pracovníkům knihoven, archivů a muzeí, ale také vydavatelům, redaktorům a dalším odpovědným pracovníkům redakcí a vydavatelských domů, dále pak právníkům zaměřeným na oblast duševního vlastnictví a další odborné a zainteresované veřejnosti. 
Aktuální informace o programu semináře a registrační formulář naleznete ZDE:
 http://www.odbornecasopisy.cz/seminare-konference/autorske-pravo-v-praxi-iii--73 
Těšíme se na setkání s Vámi!

Nyní zvýhodnění pro návštěvníky portálu Informace pro knihovny http://ipk.nkp.cz/: pokud do poznámky registračního formuláře uvedete KNIHOVNA, bude Vám účtován o více než třetinu nižší účastnický poplatek (po slevě bude činit 790,- Kč bez DPH oproti standardnímu vložnému 1 190,- Kč bez DPH - sleva bude odečtena manuálně na faktuře, kterou Vám zašleme). 

Bližší informace o semináři poskytne: 
Ondřej Vraný  
Tel.: +420 734 408 101
e-mail: [log in to unmask]

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager