LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Pozvání: veřejná debata Migrace, menšiny a mezikulturní dialog
From:"Iva Zadražilová" <[log in to unmask]>
Reply-To:"Iva Zadražilová" <[log in to unmask]>
Date:Wed, 11 May 2016 11:31:57 +0200
Content-Type:text/plain

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ráda bych vás jménem vedení Filozofické fakulty MU a Akademického senátu
MU pozvala na veřejnou debatu Migrace, menšiny, mezikulturní dialog, která
se uskuteční 17. 5. 2016 v 15.00 na FF MU, A. Nováka 1, v budově B, učebna
B2.13. Domnívám se, že tato debata může být přínosná i pro knihovníky,
zejména proto, že knihovny jsou přirozenými nositeli kulturního a
společenského dialogu.

Akci zahájí děkan fakulty prof. Milan Pol a předsedkyně akademického
senátu doc. Jana Chamonikolasová.

Diskutovat budou:

    * doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc., historička Ústavu klasických
      studií FF MU (http://migrace.phil.muni.cz/#odborne_konzultace)

    * Mgr. Tatiana Dumbrava, koordinátorka programu Společně k
      rozmanitosti sdružení NESEHNUTÍ (www.nesehnutí.cz)

    * Mgr. Milan Fujda, Ph.D., odborný asistent Ústavu religionistiky FF
      MU (http://migrace.phil.muni.cz/#odborne_konzultace)

    * Mgr. Zuzana Lenhartová, předsedkyně spolku Pomáháme lidem na útěku
      (www.plnu.cz)

    * MgA. Jan Motal, Ph.D., režisér a scenárista, odborný asistent
      Katedry mediálních studií a žurnalistiky FSS
      MU(http://www.ceskatelevize.cz/lide/jan-motal/)

Vstup na akci je volný. Diskuze zahájí kampaň Filozofické fakulty MU se
stejným názvem, jejímž
jádrem jsou webové stránky:http://migrace.phil.muni.cz/. Událost na
Facebooku je k dispozici zde -
https://www.facebook.com/events/1558070131159871/
Tato kampaň bude pokračovat realizací dalších přednášek a vzdělávacích akcí.

Budeme se těšit na vaši účast!

PhDr. Iva Zadražilová
manažerka vnějších vztahů a marketingu
Filozofická fakulta MU
Arne Nováka 1, 602 00 Brno
tel: 549 49 52 51
[log in to unmask]

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager