LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Knihovny v kulturně různorodé společnosti
From: Giebisch Roman <[log in to unmask]>
Reply-To:Giebisch Roman <[log in to unmask]>
Date:Wed, 11 May 2016 06:29:58 +0000
Content-Type:text/plain

Vážené kolegyně a kolegové,

zveme všechny zájemce o problematiku knihoven a integrace cizinců na pracovní setkání dne 13.6. v Klementinu. Podnětem k uspořádání setkání je především možnost zahrnutí knihoven do naplňování Koncepce integrace cizinců a s tím související podpora ze strany MV a MK ČR. Zájem o spolupráci s knihovnami na tomto tématu vyjádřily také zástupci některých neziskových organizací. Cílem setkání je otevření debaty o vhodných aktivitách knihoven v této oblasti, případně vytvoření seznamu takových aktivit, který by mohl sloužit jako inspirace pro budoucí podávání grantových žádostí. Dále chceme nabídnout prostor pro výměnu zkušeností a názorů a umožnit vzájemné propojení účastnic a účastníků z různých regionů a sfér.

Akce je určena pro knihovnickou veřejnost i další zájemci o téma.

Program: 

9:00 - 10:15 	Úvod do interkulturního knihovnictví (pojmy, cílová skupina, ukotvení)
Migrace v ČR (základní pojmy a statistiky)
Příklady z ČR a ze zahraničí
	
10:15 - 10:30	Přestávka
10:30 - 12:00	Debata
otázky:
-	Jaké aktivity cílené na adaptaci české společnosti na kulturně různorodou společnost by byly přínosné?
-	Jaké aktivity cílené na nově příchozí migranty by byly přínosné?
-	Je vhodné a smysluplné, aby knihovny zaujaly nějaký postoj proti agresi? Jaký?
-	Kde končí politická neutralita knihoven?

hlaste se prosím na moji adresu

Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.
Knihovnický institut 
Národní knihovna České republiky 
Klementinum 190, Praha 1
[log in to unmask] | www.nkp.cz
Tel: +420 221 663 333
GSM: +420 739 614 027

a

Kateřina Nekolová, M.A.
Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze
U Kříže 8 158 00 Praha 5 - Jinonice
[log in to unmask] 

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager