LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Doplňování knihovních fondů a veřejné zakázky
From:PhDr. Marta Machytková <[log in to unmask]>
Reply-To:PhDr. Marta Machytková <[log in to unmask]>
Date:Mon, 18 Apr 2016 06:12:32 +0000
Content-Type:text/plain

Dobrý den, 
v souvislosti s novým zákonem o zadávání veřejných zakázek patří velké poděkování Asociaci knihoven vysokých škol ČR, která pracovala na pozměňovacích návrzích, zadala úkol právničce z PS ČR, která připravovala "půdu" pro chystané změny tak, aby  nový zákon VZ vyjmul knihovny z povinnosti zadávat veřejné zakázky pro nákup  knihovního fondu jak v tištěné, tak v elektronické verzi.
Dokud není jasné, jak to vše dopadne, Senát zákon vrátil do PS, tak jsme o tom veřejně neinformovali.
Vejde-li zákon o zadávání VZ v platnost, jsme připraveni a budeme knihovny informovat, jak podle nového zákona postupovat. 
S pozdravem
PhDr. Marta Machytková
jednatelka VV AKVŠ


-----Original Message-----
From: [log in to unmask] [mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Richter Vít
Sent: Friday, April 15, 2016 2:09 PM
To: [log in to unmask]
Subject: [Skip] Doplňování knihovních fondů a veřejné zakázky

Jak jistě víte, v současné době vrcholí schvalování nového zákona o zadávání veřejných zakázek - musí u něm po druhé rozhodnout Poslanecká sněmovna po vrácení návrhu ze Senátu. Potom by zákon mohl velmi brzo vejít v platnost.

Pokud bude zákon schválen, knihovny (ale také muzea...) budou výslovně vyjmuty z povinnosti provádět výběrová řízení v souvislosti s nákupem knih a jiných informačních zdrojů. Toto vyjmutí se bude týkat pouze podlimitních zakázek, tj. do částky 2 mil. Kč. Příslušné ustanovení je v § 30, písm. g) a zejména h) a zní:

§ 30
Výjimky pro podlimitní veřejné zakázky

Zadavatel není povinen zadat v zadávacím řízení podlimitní veřejnou zakázku

g)	jejímž předmětem je nabytí věci nebo souboru věcí do sbírky muzejní povahy16), kulturní památky17) nebo jiného předmětu kulturní hodnoty18), 

h)	na nákup knih a jiných informačních zdrojů do knihovních fondů,

Chtěl bych v této souvislosti poděkovat kolegovi dr. Karlu Sosnovi, bez jehož aktivit a podpory bychom této úlevy nedosáhli. Velmi nám také pomohla spolupráce s Unii zaměstnavatelských svazů.

Vit Richter, SKIP, Narodni knihovna CR, Klementinum 190, 110 00 Praha 1, Tel: +420/221 663 338, Fax: +420/221 663 175, mobil: +420/603 223 627, email: [log in to unmask], www.nkp.cz, http://knihovnam.nkp.cz/, http://www.skipcr.cz/


_______________________________________________
Skip mailing list
[log in to unmask]
https://andrea.vc.cvut.cz/cgi-bin/mailman/listinfo/skip

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager