LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Doplňování knihovních fondů a veřejné zakázky
From:Richter Vít <[log in to unmask]>
Reply-To:Richter Vít <[log in to unmask]>
Date:Fri, 15 Apr 2016 12:09:17 +0000
Content-Type:text/plain

Jak jistě víte, v současné době vrcholí schvalování nového zákona o zadávání veřejných zakázek - musí u něm po druhé rozhodnout Poslanecká sněmovna po vrácení návrhu ze Senátu. Potom by zákon mohl velmi brzo vejít v platnost.

Pokud bude zákon schválen, knihovny (ale také muzea...) budou výslovně vyjmuty z povinnosti provádět výběrová řízení v souvislosti s nákupem knih a jiných informačních zdrojů. Toto vyjmutí se bude týkat pouze podlimitních zakázek, tj. do částky 2 mil. Kč. Příslušné ustanovení je v § 30, písm. g) a zejména h) a zní:

§ 30
Výjimky pro podlimitní veřejné zakázky

Zadavatel není povinen zadat v zadávacím řízení podlimitní veřejnou zakázku

g)	jejímž předmětem je nabytí věci nebo souboru věcí do sbírky muzejní povahy16), kulturní památky17) nebo jiného předmětu kulturní hodnoty18), 

h)	na nákup knih a jiných informačních zdrojů do knihovních fondů,

Chtěl bych v této souvislosti poděkovat kolegovi dr. Karlu Sosnovi, bez jehož aktivit a podpory bychom této úlevy nedosáhli. Velmi nám také pomohla spolupráce s Unii zaměstnavatelských svazů.

Vit Richter, SKIP, Narodni knihovna CR, Klementinum 190, 110 00 Praha 1, Tel: +420/221 663 338, Fax: +420/221 663 175, mobil: +420/603 223 627, email: [log in to unmask], www.nkp.cz, http://knihovnam.nkp.cz/, http://www.skipcr.cz/

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager