LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Aktuality z autorského práva EU
From:Richter Vít <[log in to unmask]>
Reply-To:Richter Vít <[log in to unmask]>
Date:Wed, 30 Mar 2016 15:58:03 +0000
Content-Type:text/plain

Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM), největší agentura EU pro duševní vlastnictví, se s účinností od 23. března 2016 přejmenovává na Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO). V podrobnostech viz tisková zpráva EUIPO v češtině zde a stránky EUIPO, viz:
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/press_releases/LR/opt_1/OHIM_trade_mark_reform_pr_cs.pdf
https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/eu-trade-mark-regulation

Z oblasti autorského práva spadá do působnosti tohoto úřadu zejména vedení databáze osiřelých děl http://www.mkcr.cz/cz/autorske-pravo/ap_aktuality/databaze-osirelych-del-v-cestine-273878/. 

Pokud jde o oblast průmyslových práv, viz také informace na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví http://upv.cz/cs/upv/aktuality/aktual2009/zmena_nazvu_ohim.html

Dne 23. března 2016 zahájila Evropská komise (EK) dvě veřejné konzultace týkající se problematiky autorského práva a navazující na prosincové sdělení Směřování k modernějšímu a evropštějšímu rámci v oblasti autorského práva http://www.mkcr.cz/cz/autorske-pravo/ap_aktuality/sdeleni-evropske-komise--smerovani-k-modernejsimu-a-evropstejsimu-ramci-v-oblasti-autorskeho-prava-273191/ 

První konzultace se týká postavení nakladatelů v hodnotovém řetězci autorského práva, zejm. otázky, zda zavést nové majetkové právo pro nakladatele. 
Druhá konzultace se týká výjimky z autorských práv pro užití díla umístěného na veřejném prostranství známé též jako "svoboda panoramatu".

Obě konzultace probíhají do 15. června 2016. Více informací o konzultacích včetně souvisejících dokumentů lze nalézt na internetových stránkách EK https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/public-consultation-role-publishers-copyright-value-chain-and-panorama-exception

V případě, že se rozhodnete do konzultace zapojit, uvítáme, pokud nám zašlete odpovědi na otázky v dotazníku EK, které jste již zaslali nebo budete zasílat EK.
S pozdravem
Mgr. Michal Dubovan

Ministerstvo kultury
samostatné oddělení autorského práva 

T    +420 257 085 344
E    [log in to unmask] 
W    www.mkcr.cz

A    kancelář    Milady Horákové 139, 160 41, Praha 6
A    sídlo       Maltézské náměstí 1, 118 11, Praha 1Vit Richter, Narodni knihovna CR, Klementinum 190, 110 00 Praha 1, Tel: +420/221 663 338, Fax: +420/221 663 175, mobil: +420/603 223 627, email: [log in to unmask], www.nkp.cz, http://knihovnam.nkp.cz/, http://www.skipcr.cz/Vit Richter, Narodni knihovna CR, Klementinum 190, 110 00 Praha 1, Tel: +420/221 663 338, Fax: +420/221 663 175, mobil: +420/603 223 627, email: [log in to unmask], www.nkp.cz, http://knihovnam.nkp.cz/, http://www.skipcr.cz/

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager