LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: U nás 1/2016
From:Součková Andrea <[log in to unmask]>
Reply-To:Součková Andrea <[log in to unmask]>
Date:Wed, 23 Mar 2016 16:53:00 +0100
Content-Type:text/plain

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, 

dovolujeme si Vám oznámit, že na adrese: http://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Aktualni-cislo.aspx naleznete první číslo zpravodaje U nás v tomto roce. 

Z obsahu: 

V rubrice „Šumné knihovny" jsme se tentokrát podívali do knihoven v Mlázovicích a v Solnici a formou exkurze navštívili také knihovnu v Miletíně či Úhlejově. 

Ve spolupráci se čtenáři U nás jsme v aktuálním čísle zhodnotili uplynulý rok s „U nás to nejde". Čtenáři mají poslední možnost setkat se s rubrikou zabývající se problémy malých knihoven. 

„Naše téma" bude po celý rok věnováno krajské knihovnické kampani, jejíž motto zní: „Vzděláváme pro život". V jarním čísle jsme se zaměřili na celoživotní vzdělávání veřejnosti v knihovnách. Kromě nezbytných definic a statistik, jsme se podívali na šíři vzdělávacích aktivit pořádaných ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové a neopomněli jsme ani moderní formu vzdělávání prostřednictvím webinářů.  

V rubrice „Nové trendy" se věnujeme nejen teoretické ale i praktické stránce zavádění služeb, jako je MojeID nebo online platby, které uživatelům knihoven mnohé usnadní. 

„Zaujalo nás" je název nové rubriky, ve které chceme upozornit na nové zajímavé oborové články a další informační zdroje. Tentokrát k přečtení doporučujeme článek PhDr. Martina Krčála, který nahlíží na knihovníka jako na mentora uživatele a v roce 2015 byl publikován ve čtvrtém čísle časopisu Duha (https://duha.mzk.cz/clanky/knihovnik-jako-mentor-uzivatele-moznosti-doporucovani-dokumentu-z-fondu-knihoven). 

V rubrice „Jak na to" upozorňujeme na nezbytné poplatky spojené v knihovnách s poskytováním kopírovacích služeb. Můžete se také těšit na první část článku o Standardu Handicap Friendly.   

V rubrice „Stalo se" přinášíme rekapitulaci vzdělávacích akcí pro knihovníky realizovaných v SVK HK v roce 2015, navštívíme poslední ročník Královéhradecké knihovnické konference a prostřednictvím zkušeností z testovacího webináře se zamyslíme nad výhodami a nevýhodami nových vzdělávacích forem. 

„Okénko" nás zavede do knihoven v Georgii na jihovýchodě USA. V rubrice se také věnujeme dalšímu z literárních žánrů - angažované poezii. 

Tentokrát „Doporučujeme do vašich fondů" Almanach Spolku přátel krásného slova za roky 2011-2015. Spolek již přes dvanáct let rozvíjí činnost pro začínající autory a zájemce o literaturu na území Královéhradeckého kraje. 

V rubrice „Z knihovnických organizací"  pokračujeme v představování další ze sekcí SKIP a to Sekce služeb osobám se specifickými potřebami. Dozvíte se, proč se vlastně stát členem SKIP či co vše se dělo na valné hromadě Klubu dětských knihoven SKIP v Městské knihovně Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem. 

„Kdo je" Lenka Eckertová? Rubrika přináší zajímavý rozhovor s popularizátorkou problematiky bezpečnosti na internetu a autorkou knihy Hustej internet.  

Knihovnická dílna v Jičíně se letos uskuteční již po dvacáté. „Knihovnické vzpomínky" nabízejí ohlédnutí za uplynulými devatenácti lety akce. 

Za redakční radu U nás Vám přeje příjemné čtení
Andrea Součková 

Mgr. Andrea Součková 
Studijní a vědecká knihovna
Oddělení služeb knihovnám 
Hradecká 1250
500 03, Hradec Králové
tel.: 494 946 224
mobil.: 702 292 317
e-mail: [log in to unmask]

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager