LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Duha 1/16
From:Jana Nejezchlebová <[log in to unmask]>
Reply-To:Jana Nejezchlebová <[log in to unmask]>
Date:Mon, 14 Mar 2016 18:17:20 +0100
Content-Type:text/plain

Hezký den,
vážení,
dovolujeme si oznámit, že vyšlo první číslo časopisu Duha v tomto roce. 
V čísle uvádíme novou rubriku, která v každém čísle přiblíží desetiletou 
etapu z historie 30 ročníků časopisu. V tomto čísle se vrátíme do let 
1987 - 1996. http://duha.mzk.cz/clanky/prvnich-deset-let-1987-1996

Duha 1/16 má téma vzdělávání knihovníků. Zajímavé a přínosné texty 
najdete v rubrice Studie, články
http://duha.mzk.cz/clanky/studovat-knihovnictvi-v-cr-se-da-na-trech-univerzitach

Dvacet let českého knihovnictví přiblíží práci Parlamentní knihovny a 
činnost mezinárodní organizace IFLA v rozhovoru doc. Jaromíra Kubíčka s 
dr. Karlem Sosnou
http://duha.mzk.cz/clanky/rozhovor-s-phdr-karlem-sosnou

Veřejné knihovny uvádí článek o činnosti Městské knihovny v Bučovicích, 
fotografii z knihovny uvidíme na titulní stránce el. i tištěné Duhy, 
dále se podíváme do Městské knihovny v Pohořelicích a seznámíme se s 
projektem Hodonínské knihovny
http://duha.mzk.cz/clanky/po-stopach-nasich-predku-v-knihovnach

Článek o mezinárodní konferenci Knihovna ve 21. století se zabývá 
vysokoškolským studiem
http://duha.mzk.cz/clanky/vysokoskolske-vzdelavani-knihovniku-musi-reflektovat-zejmena-praci-s-dokumenty-informacemi-zn

V rubrice z činnosti MZK se podíváme na výstavu Biblí v MZK, na 
mezinárodní knižní veletrhy a prezentaci české knižní kultury a opět se 
vrátíme k tématu vzdělávání v článku Profesní vzdělávání v MZK
http://duha.mzk.cz/clanky/profesni-vzdelavani-mzk-v-roce-2016

Zkušenosti ze světa nás zavedou do Dánských knihoven
http://duha.mzk.cz/clanky/knihovny-v-dansku-knihovny-o-lidechen

Zajímavé články najdete i v dalších rubrikách Oči Brna a Recenze
http://duha.mzk.cz/clanky/cyklus-oci-brna-v-breznu-v-dubnu
http://duha.mzk.cz/clanky/ucime-se-s-tabletem-prani-nebo-skutecnost

Rubrika Knihovnické osobnosti JMK přiblíží práci Libuše Nivnické a 
rozhovor s Terezou Horváthovou nás zavede na knižní veletrh Tabook
http://duha.mzk.cz/clanky/rozhovor-s-terezou-horvathovou

První číslo v roce 2016, v roce třicátých narozenin Duhy, končí nově 
Fejetonem
http://duha.mzk.cz/clanky/verejna-knihovna-nad-potokem
Fejeton bude uzavírat každé číslo časopisu v tomto roce.

Věříme, že nové rubriky i články v tomto čísle časopisu Duha vás 
zaujmou, potěší
a čtení tak bude pro vás příjemné

Krásné jarní dny
přeje redakce Duhy
Jana Nejezchlebová

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager