LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Březen - měsíc čtenářů 2016 - registrujte sv é akce
From: Giebisch Roman <[log in to unmask]>
Reply-To:Giebisch Roman <[log in to unmask]>
Date:Mon, 1 Feb 2016 07:01:39 +0000
Content-Type:text/plain

Vážené kolegyně a kolegové,

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlašuje sedmý ročník akce Březen - měsíc čtenářů.  Logo BMČ pro vaši potřebu si můžete stáhnout z http://goo.gl/YHQew . SKIP pro tuto akci vydává krásný plakát, který si můžete vyzvednout v krajských knihovnách. Za pomoc s distribucí plakátů všem krajským knihovnám velmi děkujeme. Plakáty jsou ke stažení na webu SKIPu http://goo.gl/RNnpe.

Knihovny své akce mohou registrovat na - http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/brezen-mesic-ctenaru/brezen-mesic-ctenaru-2016. 

Pokud vaše knihovna připravuje veřejné čtení v rámci Týdne čtení, tak připomínáme nutnost vyplnění formuláře Hlášení o veřejném čtení v knihovně na - http://ipk.nkp.cz/formulare/ipk/hlaseni-o-uskutecneni-verejneho-cteni. 

Uvítali bychom, kdyby knihovny v rámci BMČ 2016 oceňovaly své nejlepší čtenáře a našly svého "Čtenáře roku". V tomto roce hledáme ve spolupráci s naším dlouholetým partnerem Čtení pomáhá http://www.ctenipomaha.cz/ nejlepší ČTENÁŘSKOU TŘÍDU. Motivujte prosím k soutěži vaše čtenářské třídy, aby získaly titul Čtenář roku 2016, a vyhrály pro svoji třídu věcné ceny z nakladatelství Albatros a dva dny plné překvapení v Praze! Pozor, soutěžit můžete jen do 28. 2. 2016! V průběhu BŘEZNA - měsíce čtenářů budou vyhodnoceny nejlepší čtenářské třídy všech krajů a celostátní vítěz bude slavnostně představen v přímém přenosu České televize v rámci předávání cen Magnesia Litera 2016! 

Bližší informace o soutěži na - http://www.ctenipomaha.cz/cs/novinky/soutezctenarroku2016 

Bližší informace k BMČ - http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/brezen-mesic-ctenaru/brezen-mesic-ctenaru-2016 

krásný den přeje

Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00   Praha 1

Tel: +420/221 663 333
email: [log in to unmask]
www.nkp.cz

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager