LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Knihovní zákon - přípra va novely
From:Richter Vít <[log in to unmask]>
Reply-To:Richter Vít <[log in to unmask]>
Date:Tue, 16 Feb 2016 10:43:52 +0000
Content-Type:text/plain

Já s kolegou Bartoškem souhlasím, ale Occamovu břitvu bychom museli nejdříve vytasit na WIPO a EU.

Ptal jsem se sice na Knihovní zákon, ale není od věci, připomenout i ten autorský: dlouho očekávanou novelu schválila minulý týden vláda a v nejbližších dnech by se měl text objevit v Poslanecké sněmovně. Novelu dlouho probírala legislativní rada vlády, tak jsme sami zvědavi, co bude obsahovat, a zda tam bude to, o čem jsme doufali, že to může knihovnám prospět.

Vit Richter, Narodni knihovna CR, Klementinum 190, 110 00 Praha 1, Tel: +420/221 663 338, Fax: +420/221 663 175, mobil: +420/603 223 627, email: [log in to unmask], www.nkp.cz, http://knihovnam.nkp.cz/, http://www.skipcr.cz/


-----Original Message-----
From: Diskusni skupina knihoven a automatizace knihoven [mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Miroslav Bartošek
Sent: Tuesday, February 16, 2016 11:22 AM
To: [log in to unmask]
Subject: Re: [knihovna] Knihovní zákon - přípra va novely

Dobrý den,

Protože nejsem členem vyjednávacího týmu, dovolím si luxus nekompromisního a sarkastického pohledu na věc. Když nic jiného, třeba to aspoň rozproudí debatu...

Obávám se, že nejenom já, ale i řada dalších lidí může mít obecný problém s vnímáním *přínosu* novelizace Autorského zákona. V tom smyslu, že každá dosavadní novela vedla v podstatě jen k dalšímu omezení práv uživatelů a zvýšení poplatků
-- takže posloužily držitelům práv, ale přínos pro uživatele
(veřejnost) byl spíše záporný. Ani od této novely se nedá očekávat nic jiného.

Dle mého názoru jsou současné zákony (nejen v ČR, ale
celosvětově) silně vychýleny ve prospěch autorů a držitelů práv, v neprospěch veřejnosti. Nesmyslně dlouhá autorská ochrana je jen jedním z mnoha příkladů. Takže idealisticky bych si přál, aby novela zkusila nastartovat proces vracení kyvadla do rovnovážnější polohy (ano vím, jsem naivní :-).

Protože knihovny by měly hájit veřejný zájem, doporučil bych stanovit pro naše vyjednávače jednoduché kritérium - "Occamovu břitvu autorského zákona": Vede tento návrh k posílení práv veřejnosti na přístup k informacím a ke snížení poplatků?
Pokud ano, pak o něm můžeme jednat a podpoříme ho. Pokud ne, je pro nás nepřijatelný. Je to takto jednoduché.

Tolik pěkné zasnění. Realita bude jiná:

Autorské svazy přijdou s tvrdými ekonomickými požadavky, o kterých se bude vyjednávat. A my budeme považovat za náš velký úspěch, že poplatky za kopírky vzrostou jen 3,83krát (nikoliv
10krát) a kromě výpalného svazům autorským, hereckým a zvukařským se bude platit nově ještě svazům maskérů. Ale ty požadavky od svazu vařičů kafe a filmových klapek, ty jsme nekompromisně odmítli!

P.S.
Vyjednávačům vůbec nezávidím...

Miroslav Bartošek
Masarykova univerzita
Ústav výpočetní techniky MU
-----------------------------------------------------------

Dne 15.2.2016 v 16:52 Richter Vít napsal(a):
> Kolegyně a kolegové,
>
> na posledním zasedání Ústřední knihovnické rady, viz zápis na http://ukr.knihovna.cz/zapisy-z-porad-ukr/ bylo dohodnuto s Ministerstvem kultury ČR, že na rok 2017 bude připravena komplexní novela knihovního zákona č. 257/2001. Rok 2016 má být věnován přípravě a diskuzi o jednotlivých tématech novely.
>
> Obracím se na knihovnickou komunitu, aby se nad tématem knihovního 
> zákona zamyslela a formulovala hlavní problémy, kterým je nutno 
> věnovat pozornost. Knihovní zákon a prováděcí předpisy najdete na 
> http://ipk.nkp.cz/legislativa/01_LegPod/knihovni-zakon-257-2001-sb.-a-
> navazne-provadeci-prepisy/01_index.htm#knihz
>
> Pokud máte chuť, zkuste odpovědět na následující otázky a napište mi:
>
> V čem je knihovní zákon užitečný, v čem nám pomáhá a co by v něm rozhodně mělo být zachováno?
>
> Co je v knihovním zákonu špatné, nepřesné, co přináší problémy a nejasnosti?
>
> Co v knihovním zákonu chybí, co by mělo být doplněno?
>
> Došlé odpovědi vyhodnotíme, dáme dohromady jednu nebo více pracovních 
> skupin a pustíme se do práce. Když mi napíšete, uděláte mi radost :-)
>
> Vit Richter, Narodni knihovna CR, Klementinum 190, 110 00 Praha 1, 
> Tel: +420/221 663 338, Fax: +420/221 663 175, mobil: +420/603 223 627, email: [log in to unmask], www.nkp.cz, http://knihovnam.nkp.cz/, http://www.skipcr.cz/
>

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager