LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Knihovní zákon - přípra va novely
From:Miroslav Bartošek <[log in to unmask]>
Reply-To:Miroslav Bartošek <[log in to unmask]>
Date:Tue, 16 Feb 2016 11:22:21 +0100
Content-Type:text/plain

Dobrý den,

Protože nejsem členem vyjednávacího týmu, dovolím si luxus
nekompromisního a sarkastického pohledu na věc. Když nic
jiného, třeba to aspoň rozproudí debatu...

Obávám se, že nejenom já, ale i řada dalších lidí může mít
obecný problém s vnímáním *přínosu* novelizace Autorského
zákona. V tom smyslu, že každá dosavadní novela vedla v podstatě
jen k dalšímu omezení práv uživatelů a zvýšení poplatků
-- takže posloužily držitelům práv, ale přínos pro uživatele
(veřejnost) byl spíše záporný. Ani od této novely se nedá
očekávat nic jiného.

Dle mého názoru jsou současné zákony (nejen v ČR, ale
celosvětově) silně vychýleny ve prospěch autorů a držitelů
práv, v neprospěch veřejnosti. Nesmyslně dlouhá autorská
ochrana je jen jedním z mnoha příkladů. Takže idealisticky
bych si přál, aby novela zkusila nastartovat proces vracení
kyvadla do rovnovážnější polohy (ano vím, jsem naivní :-).

Protože knihovny by měly hájit veřejný zájem, doporučil bych
stanovit pro naše vyjednávače jednoduché kritérium - "Occamovu
břitvu autorského zákona": Vede tento návrh k posílení práv
veřejnosti na přístup k informacím a ke snížení poplatků?
Pokud ano, pak o něm můžeme jednat a podpoříme ho. Pokud ne,
je pro nás nepřijatelný. Je to takto jednoduché.

Tolik pěkné zasnění. Realita bude jiná:

Autorské svazy přijdou s tvrdými ekonomickými požadavky,
o kterých se bude vyjednávat. A my budeme považovat za náš velký
úspěch, že poplatky za kopírky vzrostou jen 3,83krát (nikoliv
10krát) a kromě výpalného svazům autorským, hereckým a zvukařským
se bude platit nově ještě svazům maskérů. Ale ty požadavky od
svazu vařičů kafe a filmových klapek, ty jsme nekompromisně
odmítli!

P.S.
Vyjednávačům vůbec nezávidím...

Miroslav Bartošek
Masarykova univerzita
Ústav výpočetní techniky MU
-----------------------------------------------------------

Dne 15.2.2016 v 16:52 Richter Vít napsal(a):
> Kolegyně a kolegové,
>
> na posledním zasedání Ústřední knihovnické rady, viz zápis na http://ukr.knihovna.cz/zapisy-z-porad-ukr/ bylo dohodnuto s Ministerstvem kultury ČR, že na rok 2017 bude připravena komplexní novela knihovního zákona č. 257/2001. Rok 2016 má být věnován přípravě a diskuzi o jednotlivých tématech novely.
>
> Obracím se na knihovnickou komunitu, aby se nad tématem knihovního zákona zamyslela a formulovala hlavní problémy, kterým je nutno věnovat pozornost. Knihovní zákon a prováděcí předpisy najdete na
> http://ipk.nkp.cz/legislativa/01_LegPod/knihovni-zakon-257-2001-sb.-a-navazne-provadeci-prepisy/01_index.htm#knihz
>
> Pokud máte chuť, zkuste odpovědět na následující otázky a napište mi:
>
> V čem je knihovní zákon užitečný, v čem nám pomáhá a co by v něm rozhodně mělo být zachováno?
>
> Co je v knihovním zákonu špatné, nepřesné, co přináší problémy a nejasnosti?
>
> Co v knihovním zákonu chybí, co by mělo být doplněno?
>
> Došlé odpovědi vyhodnotíme, dáme dohromady jednu nebo více pracovních skupin a pustíme se do práce. Když mi napíšete, uděláte mi radost :-)
>
> Vit Richter, Narodni knihovna CR, Klementinum 190, 110 00 Praha 1, Tel: +420/221 663 338, Fax: +420/221 663 175, mobil: +420/603 223 627, email: [log in to unmask], www.nkp.cz, http://knihovnam.nkp.cz/, http://www.skipcr.cz/
>

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager