LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Knihovní zákon - příprava novely
From:Richter Vít <[log in to unmask]>
Reply-To:Richter Vít <[log in to unmask]>
Date:Mon, 15 Feb 2016 15:52:04 +0000
Content-Type:text/plain

Kolegyně a kolegové,

na posledním zasedání Ústřední knihovnické rady, viz zápis na http://ukr.knihovna.cz/zapisy-z-porad-ukr/ bylo dohodnuto s Ministerstvem kultury ČR, že na rok 2017 bude připravena komplexní novela knihovního zákona č. 257/2001. Rok 2016 má být věnován přípravě a diskuzi o jednotlivých tématech novely. 

Obracím se na knihovnickou komunitu, aby se nad tématem knihovního zákona zamyslela a formulovala hlavní problémy, kterým je nutno věnovat pozornost. Knihovní zákon a prováděcí předpisy najdete na
http://ipk.nkp.cz/legislativa/01_LegPod/knihovni-zakon-257-2001-sb.-a-navazne-provadeci-prepisy/01_index.htm#knihz

Pokud máte chuť, zkuste odpovědět na následující otázky a napište mi:

V čem je knihovní zákon užitečný, v čem nám pomáhá a co by v něm rozhodně mělo být zachováno?

Co je v knihovním zákonu špatné, nepřesné, co přináší problémy a nejasnosti?

Co v knihovním zákonu chybí, co by mělo být doplněno?

Došlé odpovědi vyhodnotíme, dáme dohromady jednu nebo více pracovních skupin a pustíme se do práce. Když mi napíšete, uděláte mi radost :-)

Vit Richter, Narodni knihovna CR, Klementinum 190, 110 00 Praha 1, Tel: +420/221 663 338, Fax: +420/221 663 175, mobil: +420/603 223 627, email: [log in to unmask], www.nkp.cz, http://knihovnam.nkp.cz/, http://www.skipcr.cz/

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager