LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Výzva IROP eCulture - březen 2016
From:Richter Vít <[log in to unmask]>
Reply-To:Richter Vít <[log in to unmask]>
Date:Fri, 22 Jan 2016 08:32:10 +0000
Content-Type:text/plain

V druhé polovině března bude vyhlášena výzva IROP (Integrovaný regionální operační program) se zaměřením na eCulture, viz charakteristika níže nebo na http://bulletin.skipcr.cz/prezentace/archivy-2015/Pekarek.pdf. 

Příjemcem dotací by mohly být i veřejné knihovny (například digitalizace, zpřístupnění digitálního obsahu). Mělo by jít spíše o větší projekty (minimální rozsah asi 1 mil. Kč) zaměřené na nákup hardware a software (nebude možné platit pracovníky). Předpokládáme, že nějaké projekty bude podávat NK ČR a MZK, krajské knihovny budou své projekty podávat asi do jiné výzvy, ale rád bych se zeptal: UVAŽUJE JEŠTĚ NĚJAKÁ JINÁ KNIHOVNA O PODÁNÍ PROJEKTU na eCULTURE?

POKUD ANO: OZVĚTE SE ! bylo by možné konzultovat o vhodnosti projektu...

Cíle projektového okruhu, podpořitelné z IROP eCulture

1) Vybudování technologické a komunikační infrastruktury pro nastavení a implementaci principů eCulture a interoperabilita na další systémy veřejné správy.

2) Zajištění komunikačního prostředí pro snadný přístup odborné i laické veřejnosti ke kulturnímu obsahu a dat kulturní povahy v digitální podobě a v podobě open dat a zvýšení využití kulturního obsahu. 

4) Prezentace digitálního obsahu kulturního dědictví veřejnosti prostřednictvím národního agregátora a otevřeného portálu kultury - Czechiana, který zabezpečí dlouhodobou archivaci, ochranu, prezentaci digitálních objektů, správu registrů, práci s digitálním obsahem, autorsko-právní ochranu, správu metadat apod. (národní agregátor). 

Alokace pro eCulture (indikativní): 600 000 000 Kč (ERDF) - minimální rozsah projektu asi 1 mil. Kč

Vyhlášení výzvy: 1. čtvrtletí 2016 (březen)
Průběžná výzva - hodnocení projektů probíhá průběžně podle data podání žádosti
Datum zahájení realizace projektu: 	od 1. 1. 2014
realizace projektu nesmí být ukončena před datem podání žádosti o podporu

Oprávnění příjemci: Organizační složky státu,  příspěvkové organizace organizačních složek státu, státní organizace, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji,  obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, státní podniky

Indikátory:
Počet pořízených informačních systémů
Nová funkcionalita informačního systému

Vit Richter, Narodni knihovna CR, Klementinum 190, 110 00 Praha 1, Tel: +420/221 663 338, Fax: +420/221 663 175, mobil: +420/603 223 627, email: [log in to unmask], www.nkp.cz, http://knihovnam.nkp.cz/, http://www.skipcr.cz/

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager