LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: POZVÁNKA NA DEN SE ČTENÁŘSTVÍM
From:Richter Vít <[log in to unmask]>
Reply-To:Richter Vít <[log in to unmask]>
Date:Thu, 21 Jan 2016 08:58:33 +0000
Content-Type:text/plain

ÚSTAV PRO ČESKOU LITERATURU AV ČR, v. v. i.
Na Florenci 1420/3, 110 00 Praha 1, (  +420 234 612 116
e-mail: [log in to unmask]; www.ucl.cas.cz

POZVÁNKA NA DEN SE ČTENÁŘSTVÍM

Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., zve literární vědce, sociology, zástupce dalších humanitních a společenskovědních oborů a všechny zájemce z řad kulturní veřejnosti na Den se čtenářstvím, který pořádá v úterý 26. ledna 2016. 

Pokud je literatura komunikace, patří do ní autor, text a čtenář. Třetímu v řadě se však dlouho nevěnovala patřičná pozornost, a pokud ano, tak pouze jako takzvanému čtenáři modelovému, tedy tomu, koho lze vyčíst z textu. V roce 2007 zahájil Ústav pro českou literaturu AV ČR ve spolupráci s Národní knihovnou ČR pravidelné šetření dospělé populace. Tato statistická šetření proběhla v letech 2007, 2010 a 2013. Jejich nejviditelnější výstupy představují tři monografie Jiřího Trávníčka (Čteme?, 2008; Čtenáři a internauti, 2011; a Překnížkováno, 2014). Paralelně s tím (od roku 2009) začaly výzkumy kvalitativní (prostřednictvím tzv. čtenářských biografií), jejichž terénní fáze byla ukončena v roce 2015 a nyní se tento materiál zpracovává (monografie je plánována na rok 2017). Do širšího rámce je nutno začlenit i monografii Víta Richtra a kol. České děti jako čtenáři (2015), byť proběhla v gesci Národní knihovny; jejím podkladem je výzkum z přelomu let 2013 a 2014. Rádi bychom veřejnost seznámili formou semináře se současným stavem věcí a dalšími plány; specifickou pozornost chceme věnovat publikaci České děti jako čtenáři. Milým hostem setkání bude spisovatelka, autorka knih pro děti a mládež Ivona Březinová (O Puclíkovi, 2007; Dárek pro Sáru, 2008; Bojíš se, Margito?, 2008), která se rovněž zapojuje do řady aktivit na podporu dětského čtenářství.

Program:
13:30 		Zahájení Dne se čtenářstvím 
13:35		Seminář 
-	Proč a jak to děláme, kde se nacházíme a kam chceme směřovat (Jiří Trávníček)
-	Představení nejdůležitějších dat (a jejich interpretace) z výzkumu dětí (Vít Richter)
-	Dětské čtenářství optikou vlastních zkušeností s dětmi (Ivona Březinová)
-	Mýty, chýry a pověry kolem čtenářství a jeho výzkumů (Jiří Trávníček)
cca 14:45 	Diskuse
cca 15:15 	Číše vína na závěr Dne se čtenářstvím

Další informace: Prof. PhDr. Jiří Trávníček, M.A., [log in to unmask],	+420 776 803 874

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager