LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Nabídka volného místa v NKČR
From:Balíková Marie <[log in to unmask]>
Reply-To:Balíková Marie <[log in to unmask]>
Date:Fri, 15 Jan 2016 09:17:45 +0000
Content-Type:text/plain

Národní knihovna ČR, Odbor doplňování a zpracování fondů, Oddělení národních věcných autorit a věcného zpracování přijme pracovnici/pracovníka na celý úvazek na dobu určitou (zástup za MD) s perspektivou stálého pracovního poměru. 
Náplň práce: věcný popis informačních zdrojů (hlavní obory: fyzika, životní prostředí, meteorologie, klimatologie, hydrologie) 
Nástup: březen 2016
Pracoviště: Centrální depozitář Hostivař 
Požadavky: VŠ, počítačová gramotnost, orientace v online databázích, dokonalá znalost češtiny, znalost angličtiny, pasivní znalost dalších jazyků (základní znalost azbuky výhodou), systematičnost, pečlivost, zodpovědnost, ochota učit se novým věcem
Platové ohodnocení: tabulkový plat (tř. 11) a zařazení podle praxe
Strukturovaný životopis zašlete, prosím, na e-mailovou adresu: [log in to unmask] do 1. 2. 2016

Marie Balíková

odd. národních věcných autorit
a věcného zpracování
Národní knihovna České republiky
Centrální depozitář
Sodomkova 2/1146
102 00 Praha 15 - Hostivař
tel. +420 221663352
e-mail: [log in to unmask]

Marie Balíková

odd. národních věcných autorit
a věcného zpracování
Národní knihovna České republiky
Centrální depozitář
Sodomkova 2/1146
102 00 Praha 15 - Hostivař
tel. +420 221663352
e-mail: [log in to unmask]


TENTO E-MAIL NEMÁ POVAHU OBCHODNÍ NABÍDKY, PŘIJETÍ NABÍDKY S DODATKEM NEBO ODCHYLKOU SE VYLUČUJE. TENTO MAIL NEMÁ POVAHU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE. VEŠKERÁ KOMUNIKACE MEZI STRANAMI MUSÍ BÝT PROVEDENA PÍSEMNĚ S TÍM, ŽE DOKUD NENÍ JAKÝKOLIV ÚKON A JEHO OBSAH POTVRZEN DRUHOU STRANOU, NELZE JEJ POVAŽOVAT ZA JEDNÁNÍ, KTERÉ BY OSOBĚ, KTERÁ JEJ UČINILA, ZAKLÁDALO JAKÉKOLIV NÁROKY VŮČI DRUHÉ STRANĚ.

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager