LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Prosba - dotazník pro vzdělávajíc í knihovníky (mezinárodní výzkum)
From:Pavla Kovářová <[log in to unmask]>
Reply-To:Pavla Kovářová <[log in to unmask]>
Date:Tue, 15 Dec 2015 16:07:29 +0100
Content-Type:text/plain

Dobrý den,
vzhledem k malé návratnosti dotazníku si dovoluji znovu poprosit o 
vyplnění do 20. 12. 2015, výsledky, pokud se nám podaří získat dost dat, 
budou, věřím, mít dopad na praktickou nabídku podpory vzdělávajících 
knihovníků, v prvním kroku nabídkou témat na konferenci VIOLET (dříve 
Národní seminář informačního vzdělávání), v tomto roce v mezinárodním 
měřítku. Návazně pak výsledky promítneme i do dalších snah, kterými jako 
pracoviště (případně s vazbami na knihovnické organizace) usilujeme o 
vzdělávání a podporu knihovníků realizujících lekce informační 
gramotnosti. Podrobnosti k dotazníku najdete v původní zprávě níže, 
odkaz na vyplnění je https://www.surveymonkey.com/r/IG_potreby
Zdraví

Pavla Kovářová
Kabinet informačních studií a knihovnictví
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
>
>
>
> Dne 3.12.2015 v 11:52 Pavla Kovarova napsal(a):
>> Dobrý den,
>> prosím o vyplnění dotazníku do *20. 12. 2015* na adrese 
>> https://www.surveymonkey.com/r/IG_potreby
>> Tento komplexní dotazník je určený všem *knihovníkům*, kteří v rámci 
>> své práce v knihovně libovolného typu někoho *vzdělávají* (uživatele 
>> knihovny, ale klidně i jiné knihovníky). Zabere cca *30-45 minut*, 
>> ale pokud se nám podaří získat dostatek dat, bude mít popsanou 
>> komplexně práci těchto lidí, od přípravy po vyhodnocení lekce, 
>> charakteristiky lektorů i knihoven, a to nejen v českém prostředí. 
>> Stejný dotazník (v překladu) distribuujeme také v Polsku, Maďarsku a 
>> na Slovensku pro možné srovnání. Výsledky budou (anonymní a) 
>> publikované, budete je moci využít třeba i pro srovnání, jak jste na 
>> tom proti jiným knihovníkům, kteří se této činnosti věnují. Výsledky 
>> budou poskytnuty knihovnickým školám pro případné zohlednění v 
>> přípravě knihovníků a také organizacím (IVIG, IVU, SKIP) pro reflexi 
>> jejich aktivit, aby vás podpořili, kde je to podle výsledků potřeba 
>> (např. novými projekty, semináři apod.). Věříme, že investovaný čas 
>> do vyplnění dotazníku bude mít pozitivní výsledky nejen pro nás, ale 
>> i pro vás.
>> Dotazník bude distribuovaný přes elektronické konference Knihovna, 
>> Drtina, KMS a Výchova, pokud víte o vzdělávajících knihovnících, 
>> kteří v některé z těchto konferencí nejsou, prosím o přeposlání této 
>> žádosti. Pokud máte zájem o odkaz na dotazník v jiném jazyce (viz 
>> výše) pro sdílení se zahraničními kontakty, budu ráda, když mne 
>> kontaktujete a odkazy poskytnu.
>> Zdraví
>> Pavla Kovářová
>

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager