LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: LIBER 2016 Call for Papers
From: Martin Svoboda <[log in to unmask]>
Reply-To:Martin Svoboda <[log in to unmask]>
Date:Thu, 10 Dec 2015 16:43:45 +0100
Content-Type:text/plain

LIBER vyhlašuje Call for Papers and Posters na konferenci LIBER v 
Helsinkách 29. 6. - 1. 7. 2017 v Helsinkách
http://liber2016.org/programme/call-for-papers/

Zdraví

Martin Svoboda

-- 

_____________________________________________________
  
  Martin Svoboda, ředitel, Národní technická knihovna
   Technická 6, 160 80  Praha 6 - Dejvice
   tel  232 002 402   fax 232 002 550
   gsm  777 063 910   http://www.techlib.cz
  "Všecko, cožby našla ruka tvá k činění, vší silou
   svou konej; nebo není práce ani důmyslu ani umění
   ani moudrosti ve hrobě, do něhož se béřeš" Kaz 9.10
_____________________________________________________

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager