LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Iniciativy EK v oblasti autorského práva
From:Richter Vít <[log in to unmask]>
Reply-To:Richter Vít <[log in to unmask]>
Date:Thu, 10 Dec 2015 12:33:05 +0000
Content-Type:text/plain

Pro informaci a k využití, podněty lze posílat na níže uvedené adresy.
Vít Richter

Vážení,

dne 9. prosince 2015 zveřejnila Evropská komise dva nové dokumenty týkající se autorského práva. Jde jednak o Sdělení Evropské komise - Směřování k modernějšímu a evropštějšímu rámci v oblasti autorského práva a dále o návrh nařízení o přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah. (české verze budou k dispozici později).

Sdělení obsahuje plán legislativních a nelegislativních inciativ Evropské komise v oblasti autorského práva pro příštích šest měsíců. Cílem návrhu nařízení je umožnit Evropanům cestovat i s digitálním obsahem, který si zakoupili nebo předplatili doma. 
Více informací, včetně souvisejících dokumentů lze nalézt na internetových stránkách Evropské komise (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6261_cs.htm ). 

Samostatné oddělení autorského práva připravuje návrh Rámcové pozice České republiky k oběma dokumentům. V této fázi uvítáme jakékoli stručné reakce, komentáře nebo připomínky k oběma dokumentům od těch subjektů, které budou nebo mohou být připravovanými legislativními a nelegislativními návrhy dotčeni. Možno je zasílat na adresy [log in to unmask] a [log in to unmask] nejpozději do 29. prosince 2015. 

Děkujeme předem za spolupráci.
S pozdravem 

JUDr. Pavel Zeman

vedoucí samostatného odd. autorského práva
Ministerstvo kultury

T +420 257 085 358
E [log in to unmask]
W www.mkcr.cz, twitter.com/minkultury

A kancelář       Milady Horákové 139, Praha 6
A sídlo    Maltézské náměstí 1, 118 11, Praha 1

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager