LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Seminář Českého komitétu Modrého štítu "Zt ráty a nálezy", 13.10.2015 v Národním archivu
From:Richter Vít <[log in to unmask]>
Reply-To:Richter Vít <[log in to unmask]>
Date:Mon, 5 Oct 2015 10:35:42 +0000
Content-Type:text/plain

P O Z V Á N K A

Český komitét Modrého štítu ve spolupráci s Národním archivem pořádá konferenci 

ZTRÁTY A NÁLEZY aneb Příklady dobré a špatné praxe tvorby Národního archivního dědictví nejen pohledem archivářů

13. října 2015 Konferenční sál Národního archivu, Praha 4 - Chodovec, Archivní 4

Program
  9.00-10.00  Registrace účastníků konference (foyer konferenčního sálu)     
10.00-10.15  Uvítání účastníků konference a úvodní slovo
                        Jana Součková, Český komitét Modrého štítu
                        Eva Drašarová, Národní archiv     
10.15 -10.45  Možnosti digitálního archivu při ochraně archiválií
                        Zbyšek Stodůlka, Národní archiv    
10.45-11.15  Podnikové archivnictví jako fenomén československého archivnictví 2. poloviny 20. století.
                        Helena Pochobradská, Státní oblastní archiv v Zámrsku
11.15-11.30  Diskuze
11.30 -12.00  Chci žít věčně - chci být zapomenut. 
Dilemata zachránců osobních a jiných soukromých archivů.
                        Jiří Křesťan, Národní archiv  
12.00 -12.30  Osobní fondy včera, dnes a zítra. Stojíme díky elektronizaci vzájemné komunikace na počátku soumraku tohoto typu archivních fondů?
                        Jiří Smitka, Státní oblastní archiv v Praze
12.30 -13.00  Archivní lacunae: Co se vyjadřuje v archivní destrukci?
                        Mikuláš Čtvrtník, Státní oblastní archiv v Praze
13.00-13.15  Diskuze
13.15-13.45  Přestávka na oběd
13.45 -14.15  Příspěvek k problematice muzejních archivů
                        Luděk Beneš, Muzeum Mladoboleslavska
14.15 -14.45  Záchrana fondu výrobní dokumentace padákové techniky KRAS, n. p. Chornice. Péče 
o písemné fondy Muzea čs. opevnění z let 1935-1938, Pěchotního srubu K-S 14 "U cihelny" Králíky, a jejich zpřístupnění badatelům v podmínkách nestátní soukromoprávní instituce. Zkušenosti v oblasti péče o movité kulturní dědictví v neziskovém sektoru.
                        Richard. M. Sicha, Muzeum československého opevnění z let 1935-1938
14.45 - 15.15 Spisová služba v pražských divadlech a kulturních institucích. Mezi normou a praxí.
                        Mgr. Jan Schwaller, Archiv hlavního města Prahy  
15.15-15.30  Diskuze
            
15.30 - 16.00 S velkou bdělostí. Současný stav a budoucnost dokumentů v Královéhradecké diecézi.
Martin Rechtorik, Biskupství královéhradecké    
16.00 - 16.30 Ztracená paměť Českobratrské církve evangelické
                        Eva Fialová, Ústřední archiv ČCE v Praze / David Valůšek, Státní okresní archiv Z      
16.30 - 17.00 Síť archivů Církve československé husitské a co vše se v ní (ne)zachytí Marcel Sladkowski, Oddělení archivní a muzejní ústřední rady Církve československé husitské
17.30 - 17.30 Diskuze a ukončení konference

            
Účastnický poplatek 300,- Kč bude vybírán při prezenci před zahájením konference.

REGISTRACE NEJPOZDĚJI DO 8. října 2015 na: http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/formulare/formular-ztraty

Těšíme se na setkání s Vámi!

Hezký den.

Anna Komárková, BBus (Hons)
výkonná ředitelka Asociace muzeí a galerií ČR

Asociace muzeí a galerií České republiky Jindřišská 901/5, II. schodiště
110 00 Praha 1 - Nové Město
Tel.: +420 224 210 037
E-mail: [log in to unmask]
http://www.cz-museums.cz

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager