LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Vyhlášení dotačních programů VISK a K21
From:Richter Vít <[log in to unmask]>
Reply-To:Richter Vít <[log in to unmask]>
Date:Wed, 30 Sep 2015 10:43:57 +0000
Content-Type:text/plain

Ministerstvo kultury - odbor umění, literatury a knihoven
vyhlašuje výběrové dotační řízení pro rok 2016

na poskytnutí dotací provozovatelům knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb.,
o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů,

a pro spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora, pro podprogramy VISK 1, VISK 3, VISK 8/B a pro Knihovnu 21. století též pro zájmová sdružení právnických osob podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora

na nekomerční projekty z oblasti knihoven.

1) Program Veřejné informační služby knihoven - VISK

VISK 1 - Koordinační centrum programu a implementace Koncepce rozvoje knihoven v ČR,
VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků v oblasti ICT,
VISK 3 - Informační centra knihoven,
VISK 5 - RETROKON,
VISK 6 - Memoriae Mundi Series Bohemica,
VISK 7 - Kramerius,
VISK 8 - Informační zdroje,
Linie A - Zajištění dostupnosti informačních zdrojů formou multilicencí,
Linie B - Zpřístupnění informačních zdrojů prostřednictvím Jednotné informační brány, oborových informačních bran a Centrálního portálu knihoven,
VISK 9 - CASLIN a Národní autority ČR

2) dotační řízení Knihovna 21. století - K 21

(podpora práce s národnostními menšinami a integrace cizinců, podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením, kulturní, výchovná a vzdělávací činnost)

Přihlášky a stanovené podmínky na adrese:
Ministerstvo kultury, odbor umění, literatury a knihoven
Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1 - Malá Strana
http://www.mkcr.cz/literatura-a-knihovny/granty-a-programy/Oblast_knih/default.htm

VISK též na:
http://visk.nkp.cz/

Knihovna 21. století též na:
http://ipk.nkp.cz/programy-podpory/knihovna-21.-stoleti-k21

Bližší informace:
Mgr. Petra Miturová, tel.: 257 085 216 (VISK 1,2,5,6,7,8,9)
Mgr. Michal Fojtík, tel: 257 085 357 (VISK 3 a K21)
PhDr. Vít Richter, tel.: 221 663 338

!!! Uzávěrka: 10. prosince 2015!!!

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager