LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Pozvánka na roadshow Knihovny.cz
From:Pavlína Lonská <[log in to unmask]>
Reply-To:Pavlína Lonská <[log in to unmask]>
Date:Fri, 18 Sep 2015 09:31:29 +0200
Content-Type:text/plain

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom vás pozvali na sérii přednášek Knihovny.cz - centrální 
portál českých knihoven, která se uskuteční od října do prosince ve 
všech krajských knihovnách.

Anotace:

Cílem přednášek je přiblížit současný stav projektu Centrální portál 
českých knihoven Knihovny.cz. Představíme výsledky uživatelského 
testování portálu, praktické ukázky z pilotního provozu a také hlavní 
přínosy pro knihovny a jejich uživatele. Série přednášek se uskuteční za 
finanční podpory Ministerstva kultury (program VISK 8/B).

Účast na přednáškách je zdarma, přihlásit se můžete prostřednictvím 
registračních formulářů krajských knihoven. Přehled plánovaných termínů 
roadshow včetně odkazů na přihlášky nalezente na 
http://koncepce.knihovna.cz/aktivity/roadshow-2015/.

Pro odborné a specializované knihovny budou připraveny dvě samostatné 
přednášky v Praze (26. 11. 2015) a Brně (8. 12. 2015).

Těšíme se na viděnou!

Za lektorský tým zdraví

Pavlína Lonská

-- 
Mgr. Pavlína Lonská
Městská knihovna v Praze
Koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta 2011-2015 (Priorita 19)
tel. 222 113 313
mob. 774 303 713
http://koncepce.knihovna.cz/
http://pr.knihovna.cz/
www.mlp.cz

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager