LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Pozvánka - PC kurz
From: "Mgr. Zdenka Andree" <[log in to unmask]>
Reply-To:Mgr. Zdenka Andree
Date:Fri, 18 Sep 2015 07:35:06 +0200
Content-Type:text/plain

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
Severočeská vědecká knihovna v rámci projektu VISK2 Vzdělávání 
pracovníků knihoven v Ústeckém kraji v ICT připravila kurz:

STRATEGIE VYHLEDÁVÁNÍ A ELEKTRONICKÉ INFORMAČNÍ ZDROJE (třídenní kurz):
termíny: 1. 10., 15. 10. a 12. 11. 2015 (9.00-13.30 hod.)
lektor: doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.

Program:
1. blok: Vyhledávání informací na volném internetu
2. blok: Vyhledávání v elektronických informačních zdrojích
3. blok: Organizace rešeršních služeb ve veřejné knihovně

Účastníci se seznámí s novinkami ve vyhledávání na internetu a v 
databázích volně přístupných, poznají pojmy viditelný a neviditelný 
web, kategorizace rešeršních procesů a elektronické informační zdroje. 
Seznámí se s typologií rešeršních strategií a praxí rešeršních 
postupů. Poznají další informační zdroje, digitální knihovny a 
vyhledávací internetové nástroje pro různé kategorie uživatelů. Naučí 
se identifikovat informační chování uživatele při vyhledávání na 
internetu i v profesionálních databázích s cílem poskytnout účinné 
rešeršní služby.

Kurz bude probíhat v počítačové učebně Severočeské vědecké knihovny v 
Ústí nad Labem, ul. Velká Hradební 45.

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

Další informace najdete na adrese www.svkul.cz/pro-knihovny/vzdelavani/.


Přeji pěkný den,

--
Mgr. Zdenka Andree

Severočeská vědecká knihovna
Velká Hradební 49
400 01 Ústí nad Labem
Tel.: 475220811, l. 229
E-mail: [log in to unmask]

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager