LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Pozvánka na přednášku PR a komu nikace v knihovnách
From:Pavlína Lonská <[log in to unmask]>
Reply-To:Pavlína Lonská <[log in to unmask]>
Date:Fri, 4 Sep 2015 09:56:05 +0200
Content-Type:text/plain

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom vás pozvali na přednášku PR a komunikace v knihovnách, která 
se uskuteční 21. října 2015 od 9:30 do 12:00 v Ústřední knihovně Městské 
knihovny v Praze (Mariánské náměstí 1, Praha 1).

Anotace:

Cílem přednášky je seznámit knihovníky s tím, jak plánovat a vést 
komunikaci s veřejností v souladu s cíli a posláním knihovny. První část 
bude zaměřena na obecný úvod do problematiky public relations v 
nekomerčních organizacích. V druhé části budou představeny ukázky 
dobrých nápadů z českých knihoven (http://pr.knihovna.cz/). Třetí část 
programu se bude věnovat vztahům s médii - s čím může knihovna média 
oslovovat a jak to prakticky dělat.

Akci pořádá Městská knihovna v Praze za podpory Ministerstva kultury ČR 
(program Knihovna 21. století).

Účast na přednášce je zdarma, přihlásit se můžete prostřednictvím 
formuláře (kapacita místnosti je omezena): https://goo.gl/i9YxVi.

Přednášky na toto téma připravujeme také v dalších sedmi krajích! Více 
informací o projektu a přednáškách naleznete na 
http://koncepce.knihovna.cz/aktivity/pr-a-komunikace/.

Za pořadatele zdraví a na setkání se těší

Pavlína Lonská a Věra Ondřichová

-- 
Mgr. Pavlína Lonská
Městská knihovna v Praze
Koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta 2011-2015 (Priorita 19)
tel. 222 113 313
mob. 774 303 713
http://koncepce.knihovna.cz/
http://pr.knihovna.cz/
www.mlp.cz

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager