LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: KNIHOVNICKÝ KALENDÁŘ 2016 akce pro příští ro k
From:Richter Vít <[log in to unmask]>
Reply-To:Richter Vít <[log in to unmask]>
Date:Mon, 24 Aug 2015 14:58:42 +0000
Content-Type:text/plain

PŘIPOMÍNÁME:

Hlášení o knihovnických akcích v roce 2016 do kalendáře pošlete nejpozději do 4.9.2015 na [log in to unmask]
Rezervujte si termín pro svou akci také na webu http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/knihovnicke-akce

Objednávky kalendáře pošlete nejpozději do 7. září 2015 na http://ipk.nkp.cz/formulare/ipk/objednavka-kalendare-2016  

KNIHOVNICKÝ KALENDÁŘ 2016  - Informační zdroje knihoven
http://ipk.nkp.cz/statistika-pruzkumy-dokumenty/knihovnicky-kalendar/knihovnicky-kalendar-2016
Cílem kalendáře na rok 2016 je představit informační zdroje (portály, oborové brány, databáze, digitální knihovny apod.) českých knihoven, muzeí a archivů.

CHCETE, ABY ODBORNÁ KNIHOVNICKÁ AKCE VAŠÍ KNIHOVNY BYLA UVEDENA V KALENDÁŘI? 
Pokud máte pro příští rok již stanoven pevný termín nějaké knihovnické akce (seminář, konference apod.), zašlete nám její název a termín konání - nejpozději do 4.9.2015 na : [log in to unmask] Musí se ale jednat o definitivní termín!

PROPAGUJTE ČESKÉ KNIHOVNY: DARUJTE KALENDÁŘ VŠEM, KTEŘÍ ROZHODUJÍ O VAŠÍ KNIHOVNĚ!

OBJEDNÁVKY KALENDÁŘE
Kalendář je možno objednat k dodání v jakémkoliv počtu výtisků prostřednictvím objednávkového formuláře na http://ipk.nkp.cz/formulare/ipk/objednavka-kalendare-2016 a to nejpozději do 7. září 2015. 
Orientační cena 55,- Kč včetně DPH. Kalendář bude distribuován v říjnu/listopadu 2015.

Kontaktní osobou pro přípravu kalendáře je Ing. Dana Smetanová, tel. 221 663 191, e-mail: [log in to unmask], Národní knihovna ČR, Klementinum 190, Praha 1.

Vit Richter, Narodni knihovna CR, Klementinum 190, 110 00 Praha 1, Tel: +420/221 663 338, Fax: +420/221 663 175, mobil: +420/603 223 627, email: [log in to unmask], www.nkp.cz, http://ipk.nkp.cz/, http://www.skipcr.cz/

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager