LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Druhé aktualizované vydání metodické příru čky o dobrovolnictví v kultuře
From: Giebisch Roman <[log in to unmask]>
Reply-To:Giebisch Roman <[log in to unmask]>
Date:Wed, 1 Jul 2015 06:47:32 +0000
Content-Type:text/plain

Vážené kolegyně a kolegové,

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS) vydává druhé aktualizované vydání publikace Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění. Oproti vydání z roku 2012 (pouze elektronickému) nová Metodika přináší změny související především s novým občanským zákoníkem či s chystaným novým zákonem o dobrovolnictví. Příručka je dostupná v elektronické podobě a v nejbližší době se připravuje i její tištěná verze, ty budou k dostání na adrese sídla NIPOS /Fügnerovo náměstí 1866/5 , 120 21 Praha 2 telefon: 221 507 900, e-mail: [log in to unmask] Cílem aktualizované Metodiky je stát se po obsahové i formální stránce užitečnou pomůckou organizacím v kultuře, které s dobrovolnictvím začínají, anebo se k této činnosti teprve chystají.

Elektronická verze - http://www.nipos-mk.cz/wp-content/uploads/2015/06/Metodick%C3%A9-doporu%C4%8Den%C3%AD-Ministerstva-kultury-pro-dobrovolnictv%C3%AD-v-kultu%C5%99e-a-um%C4%9Bn%C3%AD1.pdf 

S pozdravem

Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.
Knihovnický institut 
Národní knihovna České republiky 
Klementinum 190, Praha 1
[log in to unmask] | www.nkp.cz

Tel: +420 221 663 333
GSM: +420 739 614 027
Budova: B2 Klementinum, Místnost: 2.005

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager