LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Knihovnický kalendář 2016 - akce + objednávky
From:Richter Vít <[log in to unmask]>
Reply-To:Richter Vít <[log in to unmask]>
Date:Thu, 25 Jun 2015 14:51:40 +0000
Content-Type:text/plain

Národní knihovna ČR opět připravuje vydání stolního knihovnického kalendáře. Cílem kalendáře na rok 2016 je představit informační zdroje (portály, oborové brány, databáze, digitální knihovny apod.) českých knihoven, muzeí a archivů.
Vše o kalendáři: 
http://ipk.nkp.cz/statistika-pruzkumy-dokumenty/knihovnicky-kalendar/knihovnicky-kalendar-2016

PROPAGUJTE ČESKÉ KNIHOVNY: DARUJTE KALENDÁŘ VŠEM, KTEŘÍ ROZHODUJÍ O VAŠÍ KNIHOVNĚ!

OBJEDNÁVKY KALENDÁŘE
Kalendář je možno objednat k dodání v jakémkoliv počtu výtisků prostřednictvím objednávkového formuláře na http://ipk.nkp.cz/formulare/ipk/objednavka-kalendare-2016 a to nejpozději do 7. září 2015. 
Orientační cena 55,- Kč včetně DPH. Kalendář bude distribuován v říjnu/listopadu 2015.

CHCETE, ABY ODBORNÁ AKCE VAŠÍ KNIHOVNY BYLA UVEDENA V KALENDÁŘI?
Pokud máte pro příští rok již stanoven pevný termín nějaké knihovnické akce (seminář, konference apod.), zašlete nám její název a termín konání - nejpozději do 4. září 2015 na [log in to unmask] Musí se ale jednat o definitivní termín!
Kontaktní osobou pro přípravu kalendáře je Ing. Dana Smetanová, tel. 221 663 191, e-mail: [log in to unmask], Národní knihovna ČR, Klementinum 190, Praha 1.

Vit Richter, Narodni knihovna CR, Klementinum 190, 110 00 Praha 1, Tel: +420/221 663 338, Fax: +420/221 663 175, mobil: +420/603 223 627, email: [log in to unmask], www.nkp.cz, http://knihovnam.nkp.cz/, http://www.skipcr.cz/

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager