LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Výpůjčka za 2,- Kč
From:Richter Vít <[log in to unmask]>
Reply-To:Richter Vít <[log in to unmask]>
Date:Fri, 12 Jun 2015 13:35:48 +0000
Content-Type:text/plain

Tento argument bych používal jen velmi opatrně: odhadovaný objem knižního trhu v ČR činí 7,2 mld. Kč včetně DPH. Veřejné knihovny včetně krajských knihoven a NK ČR vydaly v roce 2014 na nákup do knihovních fondů (včetně EIZ) 345,6 mil. Kč. Nevím, kolik vydají na nakup ostatní knihovny (vysokoškolské, akademické muzejní....), ale počítám, že se nedostaneme celkově přes 0,6 mld. Kč za rok. Tak se dostaneme k tomu, že knihovny nakoupí cca 7 % nakladatelské produkce a to není zase ta závratné, když jsou v tom i zahraniční publikace. 

Vit Richter, Narodni knihovna CR, Klementinum 190, 110 00 Praha 1, Tel: +420/221 663 338, Fax: +420/221 663 175, mobil: +420/603 223 627, email: [log in to unmask], www.nkp.cz, http://knihovnam.nkp.cz/, http://www.skipcr.cz/

-----Original Message-----
From: Michal Denár [mailto:[log in to unmask]] 
Sent: Friday, June 12, 2015 2:00 PM
To: Richter Vít; [log in to unmask]
Subject: Re: [knihovna] Výpůjčka za 2,- Kč

Dobrý den,
myslím, že je čas zdůraznit autorům a vyavatelů jede fakt, který nezaznívá. Knihovny jsou jedním z největších odběratelů knih na trhu. 
Jejich rušení nebo omezovánání jejich rozpočtů se vždy doktne autorů a vydavatelů samotných, proto si taková iniciativa není nic jiného, než řezání si větve pod vlastní ... Kdo chce všechno nakonec nemá nic.

Pěkný den.

Michal Denár
> Možná, že jste někteří zaregistrovali projev předsedy Svazu českých knihkupců a nakladatelů Martina Vopěnky, ve kterém vyzývá autory, aby usilovali o to, aby uživatelé knihoven platili autorům za každou výpůjčku 2,- Kč:
> http://art.ihned.cz/c1-64123420-martin-vopenka-sjezd-spisovatelu
> Velmi dobrá reakce na tuto výzvu je od Štefana Švece na 
> http://blisty.cz/art/77711.html
>
> Jsou to ošklivé návrhy. S panem Vopěnkou a SČKN často jednáme a zdůrazňujeme, že jsme si vědomi toho, že knihovny jsou s autory, nakladateli a knihkupci na stejné lodi, proto se nechceme nechat vtáhnout do přímého sporu s SČKN. Blíží se také doba schvalování novely autorského zákona a není vhodné právě na toto téma upozorňovat. Na druhé straně je možné očekávat, že nápady tohoto typu mohou najít odezvu u těch, kteří jsou přesvědčeni, že veřejné služby jsou nesmyslem a každý si má za všechno zaplatit, včetně knihoven a vzdělávání.
>
> Obracíme se proto na všechny, kteří za knihovny komunikují s médii, aby ve svých příspěvcích trvale a trpělivě vysvětlovali úlohu knihoven, aby informovali veřejnost o tom, jak knihovny podporují čtenářskou čtenářství, gramotnost, rovný přístup k informačním zdrojům a jak také podporují samotné autory. Je to důležité a je to nezbytné stále opakovat a zdůrazňovat.
>
> Vit Richter, SKIP, Narodni knihovna CR, Klementinum 190, 110 00 Praha 
> 1, Tel: +420/221 663 338, Fax: +420/221 663 175, mobil: +420/603 223 
> 627, email: [log in to unmask], www.nkp.cz, http://knihovnam.nkp.cz/, 
> http://www.skipcr.cz/
>


--
Děkuji a přeji příjemný den.

Michal Denár
Městská knihovna Česká Třebová

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager