LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Na podporu reformy autorských práv - do 14.6.2015
From:Richter Vít <[log in to unmask]>
Reply-To:Richter Vít <[log in to unmask]>
Date:Mon, 1 Jun 2015 09:29:57 +0000
Content-Type:text/plain

PODPOŘTE WEBOVOU KAMPAŇ NA PODPORU REFORMY AUTORSKÝCH PRÁV - NEJPOZDĚJI DO 14.6.2015.

SKIP byl požádán EBLIDA (Evropská knihovnická asociace), aby vyzval knihovny a pracovníky knihoven k podpoře reformy autorských práv. EBLIDA pracuje na pozměňovacím návrhu Směrnice EU o autorském právu především s ohledem na knihovny. Pokračuje ve spolupráci se členy Evropského parlamentu a žádá vaši podporu.

Na stránkách Save Copyright Reform http://copywrongs.eu/ byla spuštěna webová kampaň. Zde máte možnost vybrat návrh, se kterým chcete oslovit členy Evropského parlamentu. Doporučujeme následující dva návrhy:

1. Rozšíření vašich práv za hranice (Extend your rights beyond borders). Jde o harmonizaci výjimek a omezení a zavést je povinně napříč EU. Po výběru potvrďte tlačítkem "I want this!"

2. Umožnit knihovnám dělat svou práci online (Enable libraries to do their job online). Umožnit půjčovat knihovnám e-knihy. Po výběru potvrďte tlačítkem "I want this!"

Samozřejmě že další návrhy jsou také důležité a pokud to uznáte za vhodné, můžete o nich diskutovat.
Tyto návrhy jsou součástí zprávy, která bude předložena 16. června ke hlasování Výboru Evropského parlamentu JURI pro právní záležitosti. Zpráva shrnuje důvody, proč je nutná reforma Evropské směrnice o autorském právu.

Eblida prosí o to, aby každá národní asociace kontaktovala své zástupce v EP a požádala je o to, aby podpořili návrh při hlasování Výboru EP pro právní záležitosti. 

Můžete také kontaktovat europoslance Jiřího Maštalku, který se touto problematikou zabývá v EU parlamentu. PODPORU JE MOŽNO VYJÁDŘIT NEJPOZDĚJI DO 14.6.2015.

Podrobnosti na http://copywrongs.eu/

Děkujeme za vaši podporu.

Vit Richter, SKIP, Narodni knihovna CR, Klementinum 190, 110 00 Praha 1, Tel: +420/221 663 338, Fax: +420/221 663 175, mobil: +420/603 223 627, email: [log in to unmask], www.nkp.cz, http://knihovnam.nkp.cz/, http://www.skipcr.cz/

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager