LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Ministr kultury k obsazení místa ředitele NK ČR
From:Richter Vít <[log in to unmask]>
Reply-To:Richter Vít <[log in to unmask]>
Date:Tue, 5 May 2015 10:18:58 +0000
Content-Type:text/plain

Před časem jsme jménem SKIP, ÚKR a SDRU zaslali dopis ministrovi kultury ve věci obsazování pozice generálního ředitele Národní knihovny, viz níže. Nyní jsme dostali odpověď:

Vážení páni předsedové, 
reaguji na Váš dopis ze dne 25. března 2015, v němž yyjadřujete své znepokojení nad změnami v obsazení funkce generálního ředitele Národní knihovny České republiky během posledních let. Rád bych Vás ubezpečil, že jsem si vědom významného postavení této příspěvkové organizace a dopadu její činnosti na celý systém knihoven v České republice. Chápu proto Váš zájem o obsazení této funkce kompetentním a respektovaným odborníkem, a vážím si ho. Mohu Vás ubezpečit, že tento názor sdílím, a proto mám v úmyslu vyhlásit na obsazení této funkce výběrové řízení. O termínu jeho vyhlášení bude Vás i odbornou veřejnost informovat věcně příslušný útvar ministerstva, nicméně předesílám, že na jeho přípravu je třeba ponechat potřebný čas tak, aby výsledek zabezpečil stabilitu Národní knihovny České republiky v následujícím období. 
Děkuji Vám za Váš zájem a těším se na budoucí spolupráci. 
S pozdravem 
Daniel Hermann
Ministr kultury

Vit Richter, ÚKR, Narodni knihovna CR, Klementinum 190, 110 00 Praha 1, Tel: +420/221 663 338, Fax: +420/221 663 175, mobil: +420/603 223 627, email: [log in to unmask], www.nkp.cz, http://knihovnam.nkp.cz/, http://www.skipcr.cz/

V Praze dne 25.3.2015
Vážený pane ministře,

dne 3. března 2015 na svou funkci rezignoval generální ředitel Národní knihovny ČR Ing. Tomáš Böhm. Jedná se již o čtvrtou náhlou změnu na této pozici od roku 2004. Výměna generálního ředitele v posledním období vždy souvisela s tím, která politická strana v daném období ovládala ministerstvo kultury. Ministerstvo při výběru ředitele preferovalo "manažera," který by především řídil velké investice, jako jsou revitalizace Klementina, stavba depozitáře nebo rozsáhlé projekty v oblasti informačních technologií. Právě v těchto oblastech se ale následně objevily problémy, ačkoliv investice probíhaly za součinnosti či pod přímým řízením ministerstva. Důsledkem byl vždy náhlý odchod ředitele včetně odpovědných pracovníků ministerstva. 

Národní knihovna ČR poskytuje služby odborné i široké veřejnosti, ale kromě toho plní úlohu centra systému knihoven v České republice. V tomto smyslu provozuje celou řadu systémů, které slouží všem knihovnám. Knihovna má rozhodující význam pro řízení a koordinaci společných aktivit knihoven. Tato úloha v posledním období podstatně oslabila, což se projevilo například při realizaci projektu Centrálního portálu knihoven, výrazně se zpozdila příprava legislativy povinného odevzdávání elektronických publikací, vázla koordinace a metodické řízení v oblasti digitalizace i v dalších oblastech. Úlohu ředitele Národní knihovny nelze redukovat na pouhého manažera investic. Mělo by se jednat o výraznou osobnost, která reprezentuje systém knihoven a je schopna s přirozenou autoritou plnit úlohu hlavního knihovníka České republiky.
Vážený pane ministře, obracíme se v této souvislosti na Vás jménem celé knihovnické komunity s žádostí, aby výběr nového generálního ředitele proběhl transparentně s cílem vybrat do čela Národní knihovny odborně zdatnou a respektovanou osobnost, která bude usilovat o dlouhodobý rozvoj knihovny a celého českého knihovnictví. Jsme si vědomi toho, že výběr nebude jednoduchý, protože pozice generálního ředitele Národní knihovny se v posledním období stala rizikovou pracovní pozicí.  Věříme, že stejně jako knihovnická veřejnost má i ministerstvo kultury zájem na deklarování stability a garance podpory nového vedení Národní knihovny ČR.

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager