LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Seminář k využití strukturálních fondů EU
From:Richter Vít <[log in to unmask]>
Reply-To:Richter Vít <[log in to unmask]>
Date:Wed, 13 May 2015 10:29:56 +0000
Content-Type:text/plain

JEŠTĚ JE NĚKOLIK VOLNÝCH MÍST 

> Agentura pro sociální začleňování a Národní knihovna ČR 
> Vás srdečně zvou na seminář
> 
> VEŘEJNÉ KNIHOVNY - PARTNEŘI SOCIOEKONOMICKÉHO REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
> 
> Strakova akademie, Starý tiskový sál, Úřad vlády ČR, Nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1
> Pátek 15. května 2015, 10.00 - 13.00
> 
> Program
> 09:30 - 10:00 Registrace účastníků
> 10:00 - 10:10 Zahájení semináře: Petr Čáp, Agentura pro sociální začleňování, Roman Giebisch, Národní knihovna ČR
> 
> 10:10 - 10:40 Prezentace výsledků výzkumu "Komunitní činnost knihoven v obcích do 25 tisíc obyvatel v procesech
> integrace sociálně vyloučených osob", Mgr. Tomáš Protivínský, Mgr. Milan Hrubeš, Centrum občanského vzdělávání, FHS UK
> 
> 10:40 - 11:10 Příklady dobré praxe ze dvou vybraných knihoven, Bude upřesněno
> 
> 11:10 - 11:40 Přestávka, občerstvení
> 
> 11:40 - 12:40 
> Dotační možnosti pro knihovny v ESIF 2014+ IROP 2.4 - Mgr. Jakub Horáček, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor řízení operačních programů
> 
> OPZ 2.1 - Ing. Šárka Müllerová, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, oddělení projektů sociálního začleňování
> 
> 12:40 - 13:00 Závěrečná diskuse a shrnutí
> 
> Seminář je primárně určen krajským knihovnám a knihovnám pověřeným regionální funkcí. Cílem bude informovat zástupce knihoven o možnostech financování sociálněintegračních programů v pojetí dvou operačních programů ESIF v letech 2014-2020.
> 
> Registraci prosím potvrďte v online registračním formuláři na odkazu http://goo.gl/forms/wLMxJmWljM Kapacita sálu je omezena, doporučujeme účast pouze jednoho zástupce z každé knihovny, neváhejte s registrací.
> 
> Pro více informací kontaktujte, prosím, Petra Čápa z Agentury pro sociální začleňování. Email [log in to unmask], 727 850 223. 
> Do 11.5. lze na adresu [log in to unmask] posílat dotazy ve vztahu k Ministerstvu pro místní rozvoj, co se týče priority 2.4 "Podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání v následujících klíčových kompetencích" (http://www.dotaceeu.cz/getmedia/4fb4e1ed-e189-4507-9384-a935df3faed3/PD-IROP-20150421-final.pdf?ext=.pdf) Str. 89
> A také ve vztahu k Ministerstvu práce a sociálních věcí, ohledně priority 2.1 http://www.esfcr.cz/file/8991/ Str. 71-76.
> Dotazy budou předány oběma přednášejícím tak, aby se na ně mohli připravit a odpovědět na ně během svého příspě
> 
> Vit Richter, Narodni knihovna CR, Klementinum 190, 110 00 Praha 1, Tel: +420/221 663 338, Fax: +420/221 663 175, mobil: +420/603 223 627, email: [log in to unmask], www.nkp.cz, http://knihovnam.nkp.cz/, http://www.skipcr.cz/
> 
> Vit Richter, Narodni knihovna CR, Klementinum 190, 110 00 Praha 1, Tel: +420/221 663 338, Fax: +420/221 663 175, mobil: +420/603 223 627, email: [log in to unmask], www.nkp.cz, http://knihovnam.nkp.cz/, http://www.skipcr.cz/
> 

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager