LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: VŘ na ředitele Městské knihovny Antonína Marka T urnov
From:Knihovna Turnov - ředitel <[log in to unmask]>
Reply-To:[log in to unmask]
Date:Wed, 29 Apr 2015 08:51:42 +0200
Content-Type:text/plain

Město Turnov na základě rozhodnutí rady města ze dne 23.4.2015 vyhlašuje
výběrové řízení na ředitele/ředitelku příspěvkové organizace:

MĚSTSKÁ  KNIHOVNA  ANTONÍNA  MARKA  TURNOV

Charakteristika vykonávané činnosti: 

    řízení organizace včetně zpracovávání plánů, zpráv, směrnic a podkladů
pro účetnictví 
    knihovnické, bibliografické a informační služby 
    příprava a koordinace kulturních akcí 
    vytváření a realizace volnočasových programů pro děti a dospělé 
    vyhledávání dotačních programů a zpracovávání projektů k těmto programům

    prezentace činnosti knihovny ve vztahu k veřejnosti

Zákonné předpoklady:

    státní občan ČR, dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům,
bezúhonnost, ovládání českého jazyka.

Požadujeme:

    vysokoškolské vzdělání v oblasti knihovnictví, infomační vědy či jiného
humanitního zaměření
    zkušenosti s vedením týmu lidí výhodou
    praxe v knihovně či jiné kulturní instituci výhodou
    znalost práce na PC
    znalost cizích jazyků výhodou

Součástí přihlášky bude:

    strukturovaný životopis
    ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání
    návrh koncepce činnosti organizace (max. 4x formát A4)
    výpis z rejstříku trestů nestarší než tři měsíce
    čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se
stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních
orgánech a organizacích ČR, ve znění pozdějších předpisů - v případě úspěchu
v konkurzním řízení doložit lustrační osvědčení podle zákona č. 451/1991 Ab.

    lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti ředitele
(ne starší než 3 měsíce)

Nabízíme:

platové zařazení dle vzdělání a praxe podle platných mzdových tarifů,
zajímavou kreativní práci, možnost seberealizace a dalšího vzdělávání, 25
dnů dovolené.

Nástup od 1.9.2015 nebo dohodou.

Kontaktní osoba za vyhlašovatele:

Mgr. Petra Houšková, místostarostka, [log in to unmask], tel.: 481 366
224

Přihlášky doručte do 29.5.2015, 12.00 hodin na adresu:

Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov, na obálku uveďte
"VŘ  knihovna".

V Turnově dne 27.4.2015

Ing. Tomáš Hocke, starosta města

Zvěřejnění viz také:
http://www.turnov.cz/cs/mestsky-urad/volna-pracovni-mista/vr-na-reditele-mes
tske-knihovny-antonina-marka.html

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager