LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Autorské právo v praxi II – od internetu po archiv
From:Richter Vít <[log in to unmask]>
Reply-To:Richter Vít <[log in to unmask]>
Date:Tue, 21 Apr 2015 09:05:27 +0000
Content-Type:text/plain

Využijte nabízenou slevu

Autorské právo v praxi II – od internetu po archiv
http://www.odbornecasopisy.cz/seminare-konference/autorske-pravo-v-praxi-ii--40

Zveme Vás k účasti na semináři Autorské právo v praxi II., který se koná dne 13. května 2015 v přednáškovém sále ÚTIA AV ČR v Praze 8. Seminář pořádá nakladatelství FCC Public ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR, Národní knihovnou a nakladatelstvím BEN. Seminář naváže na akci pořádanou loni v květnu, letos se zaměří na fungování autorského práva v prostředí internetu a otázky související s digitalizací autorských děl a nakládání s jejich digitálními kopiemi, přesto se dotkne i obecné úpravy a většiny oblastí, které autorské právo upravuje tradičně. 

Seminář je určen autorům a členům autorských kolektivů, redaktorům a editorům, provozovatelům internetových stránek a portálů, odpovědným pracovníkům a majitelům vydavatelství, pracovníkům knihoven a archivů, pedagogům ve školách, jejichž studenti vytvářejí práce, které lze považovat za autorská díla, programátorům, tvůrcům databází, výtvarníkům i dalším kreativním profesím, právníkům se specializací na duševní vlastnictví i širší zainteresované veřejnosti.

Přednášet a na Vaše dotazy budou odpovídat JUDr. Adéla Faladová, zástupkyně ředitele odboru autorského práva na Ministerstvu kultury ČR a Libor Kubica, majitel a ředitel nakladatelství BEN. Zašlete-li s předstihem svůj dotaz nebo konkrétní problém, který Vás z oblasti autorského práva zajímá, přednášející mu vyhradí část výkladu. Dotazy je také možné vznášet v rámci diskuze přímo na semináři. 

Program
Úvodní část JUDr. Faladové přinese přehled o současné úpravě autorskoprávní ochrany a upozorní na změny, ke kterým došlo vloni v listopadu s novelou autorského zákona. Dále se výklad zaměří na praktickou aplikaci nejdůležitějších ustanovení autorskoprávních předpisů, a na možnosti, jak svá práva k autorským dílům chránit.
Zvláštní pozornost bude věnována prostředí internetu a jeho specifikům. Snadnost kopírování, sdílení, šíření a modifikace digitálního obsahu otevřela nové možnosti, jak bez velké námahy a s minimálními vstupními náklady dále využívat obsah, na nějž se mohou vztahovat autorská práva jiných osob. S tím vyvstala potřeba změny přístupu a úpravy určitých aspektů autorskoprávní problematiky, vzniku nových typů licencí, které se liší od prostředí fyzických nosičů. 
Ve druhém bloku Libor Kubica zprostředkuje svou zkušenost vydavatele s internetovým pirátstvím a s tím, jak se mu daří (a někdy také nedaří) před pirátskými útoky jeho publikace chránit. 
Na závěr semináře bude pokřtěna nová publikace JUDr. Faladové „Autorské právo v praxi“ a vylosováni výherci několika drobných ale zajímavých cen. 

Bližší informace o semináři a registrační formulář naleznete na
http://www.odbornecasopisy.cz/seminare-konference/autorske-pravo-v-praxi-ii--40

Těšíme se na setkání s Vámi!
Nyní zvýhodnění pro návštěvníky Knihovnam.cz: pokud do poznámky registračního formuláře uvedete KNIHOVNA, bude Vám účtován o více než 30 % nižší účastnický poplatek (po slevě bude činit 500,- Kč bez DPH oproti standardnímu vložnému 800,- Kč – sleva Vám bude odečtena na faktuře). 

Bližší informace o semináři poskytne: Ondřej Vraný  Tel.: +420 734 408 101
e-mail: [log in to unmask]  

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager