LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: PŘEMÝŠLENÍ NA SOBOTU A NEDĚLI: Anketa Priority p ro budoucnost knihoven 2015-2025
From:Richter Vít <[log in to unmask]>
Reply-To:Richter Vít <[log in to unmask]>
Date:Fri, 17 Apr 2015 08:21:02 +0000
Content-Type:text/plain

PŘEMÝŠLENÍ NA SOBOTU A NEDĚLI
pomozte nám připravit dobrý strategický materiál

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
 
letos v dubnu zahájí Ústřední knihovnická rada diskuzi o prioritách rozvoje českých knihoven na léta 2016 až 2025. Rádi bychom při této diskuzi uplatnili co nejvíce názorů jak pracovníků knihoven, tak i knihoven jako institucí.
Na stránce jsme pro Vás připravili stručnou anketu se dvěma otázkami:

1.      Na co by se z vašeho pohledu měla nová strategie určitě zaměřit? Formulujte tři nejdůležitější problémy.

2.      Na co by se v budoucnu měl soustředit SKIP?

Zkuste se nad těmito otázkami zamyslet a anketní formulář vyplnit na http://ivyzkumy.sulc-consulting.cz/index.php/113184/lang-cs 

Anketa je zcela anonymní, souhrn odpovědí zveřejníme do konce dubna.
Informace o plnění Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011-2015 najdete na  http://www.ukr.knihovna.cz/stanoviska-a-dokumenty-ukr-cr/
a také na http://www.ukr.knihovna.cz/koncepce-rozvoje-knihoven-cr-na-leta-2011-2015-/

Těšíme se na Vaše názory
 
Vit Richter, SKIP, Narodni knihovna CR, Klementinum 190, 110 00 Praha 1, Tel: +420/221 663 338, Fax: +420/221 663 175, mobil: +420/603 223 627, email: [log in to unmask], www.nkp.cz, http://knihovnam.nkp.cz/, http://www.skipcr.cz/

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager