LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Regionální akční plány
From:Richter Vít <[log in to unmask]>
Reply-To:Richter Vít <[log in to unmask]>
Date:Thu, 9 Apr 2015 07:58:17 +0000
Content-Type:text/plain

Kolegyně a kolegové,

v souvislosti s přípravou na čerpání nových strukturálních fondů připravují všechny kraje Regionální akční plány (tzv. RAPy). Kraje sbírají podněty na projekty od všech klíčových hráčů, neziskovek, škol atd. Subjekt napíše projektový záměr, alokaci financí. Kraj pak posoudí, zda je žádost financovatelná z Evropských dotací či nikoliv (pokud ne, postoupí to MMR s tlakem na vznik národních zdrojů). Tyto RAPy se po schválení stanou akčními plány naplňování Strategie regionálního rozvoje 2020.

Bylo by velmi dobré, kdyby krajské knihovny a knihovny pověřené regionální funkcí posbíraly projektové záměry všech knihoven (pokud budou navázané na Strategii regionálního rozvoje 2020, tím lépe) a poslaly to na manažery jednotlivých Regionálních stálých konferencí. Možnosti podpory knihoven budou omezené (zatím výslovně se týká krajských knihoven a knihoven v rámci MAS Místních akčních skupin), ale bylo by prospěšné, aby kraje a následně MMR vědělo o možných projektech, za které je možné lobovat.

Postupy sběru projektových záměrů jsou v jednotlivých krajích značně rozdílné, proto je nezbytné si napřed zjistit, jak to v jednotlivých krajích probíhá, příkladem může být například Liberecký kraj:
http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/nove-programove-obdobi-2014-2020/regionalni-stala-konference/moznosti-zasilani-projektovych-zameru

Stačí dát do Google termín: Regionální akční plán a najít si příslušný kraj.

Pokud se zajímáte o projekty ze strukturálních fondů, tak si rezervujte termín 15.5.2015, na který připravujeme seminář ve spolupráci s kolegou P. Čápem a Agenturou pro sociální začleňování . Zde budou také prezentovány výsledky nedávného průzkumu.

Zdraví

Vit Richter, Narodni knihovna CR, Klementinum 190, 110 00 Praha 1, Tel: +420/221 663 338, Fax: +420/221 663 175, mobil: +420/603 223 627, email: [log in to unmask], www.nkp.cz, http://knihovnam.nkp.cz/, http://www.skipcr.cz/

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager