LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:České MDT Online
From:Balíková Marie <[log in to unmask]>
Reply-To:Balíková Marie <[log in to unmask]>
Date:Wed, 8 Apr 2015 06:45:10 +0000
Content-Type:text/plain

Dobrý den, 
na adrese http://cz.udc-hub.com/cs/login.php je dostupná česká standardní verze klasifikačního systému MDT. Služba je určena knihovníkům, badatelům a studentům v oborech knihovnictví a informatika, obsah služby ani jeho části nelze využít ke komerčním účelům. Tato verze nahrazuje dřívější verzi dočasně zveřejněnou na adrese http://www2.nkp.cz/mdt/index.htm. Děkuji kolegům z firmy AiP Beroun s.r.o. za kooperaci v oblasti publikování MDT i za laskavé a vstřícné zpřístupnění české verze MDT na dočasné adrese.

Zdravím

Marie Balíková

odd. národních věcných autorit
a věcného zpracování
Národní knihovna České republiky
Centrální depozitář
Sodomkova 2/1146
102 00 Praha 15 - Hostivař
tel. +420 221663352
e-mail: [log in to unmask]


TENTO E-MAIL NEMÁ POVAHU OBCHODNÍ NABÍDKY, PŘIJETÍ NABÍDKY S DODATKEM NEBO ODCHYLKOU SE VYLUČUJE. TENTO MAIL NEMÁ POVAHU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE. VEŠKERÁ KOMUNIKACE MEZI STRANAMI MUSÍ BÝT PROVEDENA PÍSEMNĚ S TÍM, ŽE DOKUD NENÍ JAKÝKOLIV ÚKON A JEHO OBSAH POTVRZEN DRUHOU STRANOU, NELZE JEJ POVAŽOVAT ZA JEDNÁNÍ, KTERÉ BY OSOBĚ, KTERÁ JEJ UČINILA, ZAKLÁDALO JAKÉKOLIV NÁROKY VŮČI DRUHÉ STRANĚ.

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager