LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Upozornění pro pořadatele vzdělávacích akcí VISK 2 a K 21
From:Richter Vít <[log in to unmask]>
Reply-To:Richter Vít <[log in to unmask]>
Date:Thu, 26 Mar 2015 08:11:14 +0000
Content-Type:text/plain

Upozornění pro pořadatele vzdělávacích akcí pro pracovníky knihoven dotovaných Ministerstvem kultury ČR: 

příjemce dotace je povinen oznámit konání vzdělávací akce do odborné elektronické konference "Knihovna". Současně akci zaregistruje do celostátního přehledu akcí knihoven http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/knihovnicke-akce/ Týká se to vzdělávacích akcí podpořených v rámci programu VISK 2 a K 21 - Knihovna 21. století.

Vit Richter, Narodni knihovna CR, Klementinum 190, 110 00 Praha 1, Tel: +420/221 663 338, Fax: +420/221 663 175, mobil: +420/603 223 627, email: [log in to unmask], www.nkp.cz, http://knihovnam.nkp.cz/, http://www.skipcr.cz/

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager