LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Bulletin SKIP č.1/2015
From:Richter Vít <[log in to unmask]>
Reply-To:Richter Vít <[log in to unmask]>
Date:Mon, 16 Mar 2015 08:36:23 +0000
Content-Type:text/plain

Elektronické vydání prvního čísla Bulletinu SKIP najdete na http://bulletin.skipcr.cz/bulletin/Bulletin.htm, tištěné číslo je v distribuci

Obsah
.	Úvodník
.	Do rámečku

SKIP v akci
.	Noc s Andersenem
.	Tátové čtou
.	Den pro dětskou knihu 2014
.	Z historie medicíny
.	Soutěž Lovci perel ve finiši

PLZEŇ - hlavní město evropské kultury 2015
.	Jak je Plzeň připravena na úkol být celý rok hlavním městem evropské kultury?
.	Město kultury Plzeň a knihovny
.	Co k tomu programový ředitel společnosti Plzeň 2015 J. Sulženko
.	Jak jsme se v Plzni nestali Hlavní evropskou knihovnou
.	Meeting Literature v SVK Plzeňského kraje

Jubilejní Husův rok
.	Prachatické připomenutí 600. výročí upálení Mistra Jana
.	Husovy Louny 2015
.	Národní slavnosti - Jan Hus - Evropan nové doby

Inspirace
.	Kniha do vlaku

Galaxie informací
.	Národní informační centrum pro mládež

Atlas
.	Dostavba depozitáře Národní knihovny skončila?
.	Dobříšská knihovna bez bariér!!!
.	Nová legislativa

Co nového ve SKIP
.	Informovat sami o sobě, to si dlužíme
.	Z ústředních orgánů
.	V regionech
.	Zahraniční styky - Prezidentka IFLA v Brně

Informační servis
.	České děti a e-knihy
.	Česká knihovnická periodika v současnosti
.	Koncepce rozvoje knihoven a její plnění v roce 2014
.	Termíny knihovnických akcí 2015

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager