LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: novinky KKL za únor
From:Salátová Renata <[log in to unmask]>
Reply-To:Salátová Renata <[log in to unmask]>
Date:Mon, 2 Mar 2015 13:42:55 +0000
Content-Type:text/plain

Dobrý den,

Na nových webových stránkách Knihovnického institutu NK je zveřejněn seznam novinek z fondu Knihovny knihovnické literatury měsíce února.

http://ipk.nkp.cz/knihovnicky-institut/knihovna-knihovnicke-literatury/Prirustky.htm


Můžete zde najít aktuální přehledy knižních novinek z našeho oboru či články z českých knihovnických a příbuzných periodik zpracovaných do báze Knihovny knihovnické literatury v průběhu posledních dvaceti dnů.

Přeji krásný březen.


Mgr. Renáta Salátová
Knihovnický institut
Národní knihovna ČR
časopis Knihovna a Knihovna Plus
T: 221 663 343
M: 736787153
http://knihovna.nkp.cz/TENTO E-MAIL NEMÁ POVAHU OBCHODNÍ NABÍDKY, PŘIJETÍ NABÍDKY S DODATKEM NEBO ODCHYLKOU SE VYLUČUJE. TENTO MAIL NEMÁ POVAHU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE. VEŠKERÁ KOMUNIKACE MEZI STRANAMI MUSÍ BÝT PROVEDENA PÍSEMNĚ S TÍM, ŽE DOKUD NENÍ JAKÝKOLIV ÚKON A JEHO OBSAH POTVRZEN DRUHOU STRANOU, NELZE JEJ POVAŽOVAT ZA JEDNÁNÍ, KTERÉ BY OSOBĚ, KTERÁ JEJ UČINILA, ZAKLÁDALO JAKÉKOLIV NÁROKY VŮČI DRUHÉ STRANĚ.

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager