LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Mezinárodní norma pro výstavbu a rekonstrukce knihov en
From:Richter Vít <[log in to unmask]>
Reply-To:Richter Vít <[log in to unmask]>
Date:Fri, 6 Feb 2015 14:29:11 +0000
Content-Type:text/plain

MEZINÁRODNÍ NORMA PRO VÝSTAVBU A REKONSTRUKCE KNIHOVEN

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví vydal český překlad technické zprávy (normy) ISO k výstavbě a rekonstrukci knihoven. Překlad byl pořízen ve spolupráci s Národní knihovnou (Mgr. Vladana Pillerová). Jedná se o souběžný česko-anglický text.

3715 - TNI ISO/TR 11219 - Informace a dokumentace - Kvalitativní podmínky a základní statistika pro budovy knihoven - Plocha, funkčnost a design

Technická zpráva specifikuje údaje pro plánování budov knihoven. Poskytuje také pomoc při výběru technického vybavení budov pro jednotlivé funkční prostory knihoven. Je aplikovatelná pro všechny typy knihoven ve všech zemích, ale zejména pro akademické a veřejné knihovny. Neobsahuje podrobnosti o národních, regionálních či lokálních omezeních, která mohou ovlivnit plánování budov knihoven. Z obsahu:

.	Plánování budov knihoven
.	Prostory pro speciální služby
.	Prostor pro uživatelská místa
.	Prostory pro akce a výstavy
.	Výpůjční prostory
.	Prostory pro referenční a informační služby
.	Prostory pro sbírky
.	Prostory pro zaměstnance knihovny
.	Technické náležitosti budovy
.	Skladovací podmínky
.	Systémy dopravníků
.	Bezpečnostní a ochranné systémy
.	Světlo a osvětlení
.	Akustické podmínky
.	Konstrukce podlahy a krytiny
.	Volný výběr
.	Bezbariérová budova

Norma je k dispozic k nahlédnutí také v těch knihovnách, které mají zakoupenu licenci na zpřístupnění norem, nebo je možné ji zakoupit v ceně od 958 do 1099,- Kč na: 

https://eshop.normservis.cz/norma/tniiso-tr-11219-1.11.2014.html
http://shop.normy.biz/detail/96123
http://old.dtocz.cz/eshop/detail_zbozi.php?kat1=&kat2=&kat3=&id=317680
http://www.normy.cz/seznam-tni.aspx?technicke-normalizacni-informace=1

Vit Richter, Narodni knihovna CR, Klementinum 190, 110 00 Praha 1, Tel: +420/221 663 338, Fax: +420/221 663 175, mobil: +420/603 223 627, email: [log in to unmask], www.nkp.cz, http://knihovnam.nkp.cz/, http://www.skipcr.cz/

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager