LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Podpora komunitní činnosti knihoven do 23.2.2015
From:Richter Vít <[log in to unmask]>
Reply-To:Richter Vít <[log in to unmask]>
Date:Mon, 9 Feb 2015 10:32:16 +0000
Content-Type:text/plain

Vážené kolegyně, vážení kolegové z obecních a městských knihoven,

usilujeme o tom, aby knihovny byly úspěšné při získávání finančních prostředků z nového období strukturálních fondů EU. Jednou z možností podpory je rozšíření činnosti a služeb knihoven na občany ohrožené sociálním vyloučením a chudobou, tj. posilování komunitních, vzdělávacích a kulturních aktivit knihoven. 

Ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování, která působí při Úřadu vlády, se na vás obracíme s žádostí o vyplnění dotazníku na http://goo.gl/forms/LiAcBO57XG Cílem dotazníku není hodnotit současnou činnost knihoven, ale ZJISTIT ZÁJEM A POTENCIÁL KNIHOVEN PODÍLET SE NA NOVÝCH PROJEKTECH.

Výsledky výzkumu a příklady dobré praxe budou prezentovány na jaře tohoto roku, jak zapojeným knihovnám, tak dalším důležitým partnerům - Ministerstvu kultury, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu práce a sociálních věcí, Ministerstvu školství mládeže, tělovýchovy, Úřadu vlády ČR a dále Národní síti místních akčních skupin, Svazu měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv, Asociaci krajů ČR a Spolku pro obnovu venkova. Plánujeme také semináře na podporu přípravy projektů.

Dotazník http://goo.gl/forms/LiAcBO57XG za svou knihovnu VYPLŇTE NEJPOZDĚJI DO PONDĚLÍ 23.2.2015

Děkujeme za spolupráci

Vit Richter, Narodni knihovna CR, Klementinum 190, 110 00 Praha 1, Tel: +420/221 663 338, Fax: +420/221 663 175, mobil: +420/603 223 627, email: [log in to unmask], www.nkp.cz, http://knihovnam.nkp.cz/, http://www.skipcr.cz/

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager