LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Svob
From: Josef Schwarz <[log in to unmask]>
Reply-To:Josef Schwarz <[log in to unmask]>
Date:Tue, 20 Jan 2015 14:08:29 +0100
Content-Type:text/plain

Vážená paní Greplová, 
 
žádám Vás ve smyslu zák. č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím 
o sdělení, co se v Městské knihovně Ladislava z Boskovic v Moravské 
Třebové stalo se zdravým rozumem. 
 
Věřím, že mému dotazu vyhovíte a odpovíte na něj v zákonné lhůtě. 
 
S díky a pozdravem 
 
Josef Schwarz 
 
PS: 
Krásný příklad důsledků postupující byrokratizace knihoven. Knihovny 
řeší nesmyslné žádosti nějakých mašíblů, místo aby se věnovaly 
skutečným uživatelům a skutečné práci. To nemá nikdo nikde aspoň 
trochu odvahy v těle, aby takové otrapy poslal na patřičná místa? Já 
vím, že vyhrožují stížnostmi, žalobami a kdo ví, čím ještě. A tomu 
chceme podléhat? Vždyť to jsou informační teroristi! 
Protože vím, že s danou situací nelze dělat mnoho (lze dělat vůbec 
něco? běda!, nelze, zákony nás svírají, nadřízené orgány finančně 
dusí, podřízení se nám za zády posmívají za naši neschopnost, kdejaký 
pisálek se nám veřejně pošklebuje), doporučuji alespoň coby protijed 
četbu spisů Jaroslava Haška, např. povídky "Duševní napětí Vendelína 
Pelikána, katolického zemědělce": 
 
>>"Ženo, prosím tě, zab mne. Já jsem prase. My jsme prasata! Já jsem dobytek. V naší straně je samej dobytek. Lumpové a darebáci jsme tam. My půjdeme na papeže. Nebude králů ani papežů, my budeme jíst guláš ze svých vlastních vnitřností a čerti nám budou vypalovat písmena na zádech. Z kasáren chrámy vzdělanosti a z far porodnice. Nebude válek, ani vraždění - ženo, zab mě, prosím tě, zab mě, my jsme dobytek..." 
[...] 
Když jej odváželi do Kateřinek, volal: "Křesťani, já vás napomínám, 
modlete se k Marxovi. A o svatýho Otce se nebojte, my mu neuděláme 
nic! Ale Marx, ten Marx, co založil naši svatou církev..."<< 
 
(Pro dr. Matušíka: nejsem členem žádného z Haškem - byť nepřímo - 
zmíněného politického či náboženského subjektu ani nepropaguji žádnou 
z uvedených myšlének.) 
 
Dne 20. ledna 2015 13:16 Lenka G. <[log in to unmask]> napsal(a): 
> Vážení kolegové, 
> 
> obracím se na vás s prosbou o radu. 
> 
> 
> Máme ve městě "profesionálního prudiče", který si momentálně oblíbil 
> knihovnu a nutí mne na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
> k informacím odpovídat mu například na dotazy, za jakých podmínek si může v 
> knihovně nabíjet svůj mobilní telefon. 
> 
> Při konzultacích s právničkou města jsme ale narazily na to, že nám není 
> jasné, co přesně je "veřejná instituce", o které zákon hovoří. Konkrétně zda 
> je jí i knihovna zřizovaná městem. Právnička nemá k dispozici stanovisko 
> týkající se přímo a jednoznačně příspěvkové organizace. 
> 
> Obě se kloníme k tomu, že veřejnou institucí ve smyslu zmíněného zákona 
> jsme.  V tom případě bychom ale (mimo jiných povinností) odpovědi na dotazy 
> vyžádané na základě tohoto zákona měli uveřejňovat na našem webu. 
> 
> 
> Máte s tím někdo zkušenost? Máte někdo jednoznačný výklad proč jsme, 
> respektive nejsme veřejnou institucí ve smyslu zákona 106/1999 Sb.? 
> 
> Za jakékoli informace předem velmi děkuji! 
> 
> 
> L. Greplová 
> 
> 
> Mgr. Lenka Greplová, ředitelka 
> Městská knihovna Ladislava z Boskovic 
> Zámecké náměstí 185/1, 571 01 Moravská Třebová 
> tel: 461 316 971 
> mobil: 737  021 003 
> www.mkmt.cz 
> 
> 
> 
> 
> 

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager