LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Březen - měsíc čtenářů 2015
From: Giebisch Roman <[log in to unmask]>
Reply-To:Giebisch Roman <[log in to unmask]>
Date:Fri, 16 Jan 2015 07:11:50 +0000
Content-Type:text/plain

Vážené kolegyně a kolegové,

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlašuje šestý ročník akce Březen - měsíc čtenářů.  Logo BMČ pro vaši potřebu si můžete stáhnout z http://goo.gl/YHQew . SKIP pro tuto akci vydává krásný plakát a záložky a již příští týden si je v krajských knihovnách můžete vyzvednout. Knihovny své akce mohou registrovat na http://goo.gl/WE1KLQ . Za pomoc s distribucí plakátů všem krajským knihovnám velmi děkujeme. Plakát je ke stažení na webu SKIPu http://goo.gl/RNnpe .

Pokud vaše knihovna připravuje veřejné čtení v rámci Týdne čtení, tak připomínáme nutnost vyplnění formuláře Hlášení o veřejném čtení v knihovně na http://goo.gl/Y1T2E . Pokyny k vyplnění formuláře naleznete na http://goo.gl/NEmWl .

Uvítali bychom, kdyby knihovny v rámci BMČ 2015 oceňovaly své nejlepší čtenáře a našly svého "Čtenáře roku". Letos budeme hledat nejlepšího čtenáře roku - TÁTU. Tátové čtenáři musí mít v tomto roce nezletilé děti, musí mít průkazku do knihovny, kde si nejen půjčují dokumenty, ale oceníme také jejich aktivní zapojení do činnosti jejich knihovny. Pro rok 2015 vydáváme knižní záložky ve spolupráci s Ligou otevřených mužů k akci čtenář roku TÁTA - záložky s Milanem Cajsem /TATABOJS/. V průběhu března budou vyhodnoceni nejlepší tátové nejen jednotlivých knihoven, ale také všech krajů a celostátní vítěz bude slavnostně představen v přímém přenosu České televize v rámci předávání cen Magnesia Litera 2015, přihlaste se na http://goo.gl/YYXySz .

Bližší informace k BMČ - http://goo.gl/xV6tjG 

krásný víkend přeje

Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00   Praha 1

Tel: +420/221 663 333
email: [log in to unmask]
www.nkp.cz

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager