LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:Česká pošta - knihovny - MVS
From:Knihovna Turnov - ředitel <[log in to unmask]>
Reply-To:[log in to unmask]
Date:Tue, 13 Jan 2015 13:32:12 +0100
Content-Type:text/plain

Dobrý den,

přečetl jsem v bodu 1.3 a příloze 2 v zápise s posledního zasedání ÚKR, že
konečně někdo (jsou tam jména kdo) zahájí za knihovny jednání s Českou
poštou (dále jen ČP) - mám k tom několik postřehů.

Loni při zřizování služby "on-line podání" (poloautomatizace odesílání
upomínek poštou, kdy odpadá docházka knihovnic na poštu a vícepráce spojené
s tiskem a obálkováním upomínek) jsem jednal s obchodníkem ČP a při té
příležitosti dotazoval i téma MVS. Dozvěděl jsem se následující nijak dále
neověřovaná tvrzení:

Systém zasílání MVS je velmi blízký obchodním modelům, které využívá u ČP
např. Komora exekutorů nebo distributoři filmů či nějaká asociace českých
kin, teď už si nevybavuji přesně název té organizace či uskupení. Základní
kouzlo by tkvělo v tom, že služby ČP jsou, podobně jako u on-line podání,
knihovnám fakturovány jednou za období, u nás je to např. měsíčně, ale
zároveň prý není technicky nemožné při odesílání zvolit (a teď to popíšu
polopaticky) zda se poštovné bude účtovat z našeho pohledu na odesílatele,
tj. na nás (MVS našeho čtenáře, kterou vracíme knihovně, co nám ji půjčila)
nebo na adresáta, tj. na knihovnu se kterou realizujeme MVS (MVS čtenáře
cizí knihovny, které tuto půjčujeme). Tohoto účtování na odesilatele nebo
adresáta je prý ČP dle slov obchodníka schopna.

ČP umí na přepážce rychle ztotožnit knihovnu automatizovaně prostřednictvím
zákaznické karty. Pokud obchodníkem výše uvedené ČP tedy technicky umožňuje,
pak to vyžaduje ještě vůli knihoven:

- podepsat smlouvu s ČP, kde akceptuje i možnost, že jí budou na její konto
připisovány částky za poštovné, které podá někdo jiný, tj. partnerská
knihovna řešící daný požadavek MVS;
- chovat se čestně a nemít v evidenci MVS nepořádek, nesmí docházet k
záměnám, kdy zásilku při podání účtujeme na odesilatele a kdy na adresáta,
aby byl systém důvěryhodný;
- zřídit jakýsi podpůrný, ale co nejjednodušší systém na zpětnou kontrolu
účtování pohybů MVS, v podstatě jen takové počítadlo odesílaných a přijatých
požadavků, kdo komu kdy co poslal (za kolik už asi bude obtížnější, muselo
by být propojeno se systémem ČP) umožňujících kontrolu čestného chování
knihoven a možnost opravného přeúčtování případných chyb (lidský faktor).
Napadá mne jednoduchá propojení na Aleph souborného katalogu CASLIN, jehož
prostřednictvím, pokud se nepletu, jsou MVS také realizovány, ale možná by
to šlo přizpůsobit na systémy největších českých knihoven, přes něž je
realizována počítám drtivá většina MVS; "programuji" trochu v PHP, takže si
to umím představit funkčně jen ve známých mně mantinelech skrze webové
rozhraní knihovních systému a toho počítadla MVS. Ale k tomuto hledisku jsou
povolanější informatici a programátoři, ti přijdou jistě s nějakým kvalitním
řešením. Jen pozor na sofistikované a komplikované nástroje, budou drahé a
jejich vyvinutí v nedohlednu;
- neúčtovat žádné další poplatky mezi knihovnami za realizaci MVS (balné a
manipulační poplatky) a vzdát se případných výdělků, které knihovna z MVS v
podstatě neoprávněně má (dle výkladu knihovního zákona o bezplatné/neziskové
MVS).

Výhody: výše popsaný systém je spravedlivý v tom, že každá knihovna hradí
poštovné za MVS právě svých čtenářů. Odpadá přefakturace mezi knihovnami.
Smysl systém dává, je-li v něm zapojeno takové procento knihoven, kdy je pak
realizována přes něj většina MVS posílaných poštou. Je tu potenciál při
garantovaných obratech dosáhnout výhodnější ceny za zásilku a tedy i
silnější pozici při společném vyjednávání za knihovny o cenách poštovného -
ovšem za předpokladu, že by MVS měla potenciál růstu, pokud půjde o stagnaci
či pokles - slevy jsou nepravděpodobné. Na realizaci tohoto systému nejsou
potřeba další finanční prostředky od státu.

Rizika: ke vstupu do systému nelze nikoho nutit a vůle knihoven nebude
jednotná. Také realizace jednoduchého kontrolního prostředku obratu MVS
zasílaných poštou může po technické stránce zkrachovat.

Jistě jste také zaznamenali v několika předchozích letech některé nové sužby
ČP včetně vyhledávání zásilek přímo v knihovně (to se ovšem vyplácí až
větším knihovnám odesílajících denně několik zásilek) - obdoba existuje i
pro dopisy "schránka na stole"...

Zajímalo by mne také, má-li některá knihovna už plně zautomatizované
odesílání upomínek/veškeré korespondence se čtenáři běžnou poštou tak, že v
knihovním systému "zmáčkne enter" vygenerují se upomínky, přes API rozhraní
předají ČP a ta provede zbytek (tj. jako u on-line podání - tisk,
obálkování, doručení zásilek, doručenek...)? Náš knihovní systém to neumí,
ale některý v ČR používaný třeba už ano?

Mgr. Hanuš Karpíšek, ředitel MKAMT

Městská knihovna Antonína Marka Turnov
Jeronýmova 517, 51101 Turnov 1
tel. 481313092; fax 481312962
http://www.knihovna.turnov.cz

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager