LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Metodická příručka pro práci knihoven s uživat eli s postižením
From:Richter Vít <[log in to unmask]>
Reply-To:Richter Vít <[log in to unmask]>
Date:Fri, 2 Jan 2015 13:57:01 +0000
Content-Type:text/plain

V závěru roku vydal Knihovnický institut NK s podporou ministerstva kultury publikaci:

ROVNÝ PŘÍSTUP. STANDARD HANDICAP FRIEDLY - Metodická příručka pro práci knihoven s uživateli s postižením

Publikace zahrnuje standardy pro práci knihoven s lidmi se zdravotním postižením včetně výsledků průzkumu služeb knihoven pro tuto skupinu uživatelů. Standardy zpracovala Sekce služeb osobám se specifickými potřebami SKIP v rámci naplňování priority č. 13 Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 až 2015. Velký dík patří všem, kteří se na standardech podíleli, zejména kolegyním E. Cerniňákové, H. Hubatkové Selucké a Z. Houškové.

Publikace byla vydána v nákladu 7 000 výtisků se záštitou Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí ČR a Spolku pro obnovu venkova ČR. Část distribuce publikace (2 700) do obcí zajistí Svaz měst a obcí ČR a zbývající publikace budou distribuovány s pomocí krajských knihoven a knihoven pověřených výkonem regionálních funkcí. 

Elektronickou verzi publikace nejdete ke stažení na: 
http://knihovnam.nkp.cz/docs/Rovny_pristup.pdf

Vit Richter, Narodni knihovna CR, Klementinum 190, 110 00 Praha 1, Tel: +420/221 663 338, Fax: +420/221 663 175, mobil: +420/603 223 627, email: [log in to unmask], www.nkp.cz, http://knihovnam.nkp.cz/, http://www.skipcr.cz/

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager